Türkçe Proje Materyalleri

Eğitim Videoları

Eğitmen El Kitabı

Onaylı GÖRSEL (8)

Eğitmen Eğitimi Tarama Testi

Onaylı GÖRSEL (4)

Eğitmen Eğitimi

Performans ve Etki
Mentor Profili
Mentor Süreç Dinamikleri
Büyüme Modeli
Fikir Odaklı Girişimler
Girişimci Değerlendirme

Nihai Yararlanıcı Eğitimi

Girişimciliğe Giriş
Girişimcilik Becerileri
Pazarlama Bütçe Yönetimi
Sürdürülebilir Ürün-Servis Geliştirme

Eğitmen Eğitimi ve Nihai Yararlanıcı Eğitimi Değerlendirme Anket Şablonları

Onaylı GÖRSEL (4)
Onaylı GÖRSEL (6)

Kapanış Etkinliği, Sosyal Uyum Çalıştayı Ağ Oluşturma ve İş Planı Hazırlama Çalışması Soruları

Onaylı GÖRSEL (7)