Kızılay Etki Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.
Hakan Ertürk
Genel Müdür

EYDK’ya üye olma kararı alırken, bu platformun sosyal, çevresel ve ekonomik kalkınmada oynadığı kilit rolü derinlemesine değerlendik. EYDK’nın stratejik yönlendirme ve sürdürülebilirlik alanlarında etkili bir liderlik sağladığını gözlemledik. Kuruluş, etki yatırımının güçlü bir çerçevesini çizerek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odaklanan projelerin başarılı bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyor. Biz, Kızılay Etki Yatırım AŞ olarak, EYDK üyeliğimizle birlikte etki yatırımının bu kapsamda daha da derinleşmesine yönelik kararlı bir taahhütte bulunuyoruz. Şirket olarak, insanlarımızın ihtiyaçlarına duyarlı, inovatif ve sürdürülebilir projeleri destekleme konusundaki kararlılığımızı vurgulamak isteriz. EYDK platformunda yer almak, şirketimiz için önemli bir fırsat ve sorumluluk anlamına geliyor. Bu çerçevede, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak adına EYDK ile işbirliği yaparak, etki yatırımının potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz.

Etkiyap
Şafak Müderrisgil
Yönetim Kurulu Başkanı

EYDK, hem paydaşlarıyla birlikte Türkiye’de etki yatırımı ekosisteminin gelişmesi ve etki yatırımı ortamının oluşması için kurumların kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor; hem de uluslararası alanda Türkiye’yi etki yatırımı konusunda temsil eden yetkili Ulusal Danışma Kurulu olarak küresel ağ içinde yer alıyor. Etkiyap, gelişen etki yatırımı ekosisteminin bir paydaşı olarak, EYDK’nın misyonu ve vizyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdürmeye ve işbirliği geliştirmeye devam edecektir.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Seçil Kızılkaya Yıldız
Genel Müdür Yardımcısı

EYDK’nın etki yatırımı alanındaki değeri, sürdürülebilirlik, sosyal etki ve finansal getiri arasında dengeli bir yaklaşım benimsemesinden kaynaklanmaktadır. EYDK’nın odak noktası, etki yatırımlarının sadece finansal getirişler sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda toplumda ve çevrede pozitif bir değişim yaratma potansiyeline sahip olmasıdır. Kurucu üyesi olduğumuz EYDK’nın misyonu ile paralel şekilde, TKYB olarak etki yatırımcılığı alanında ülkemiz açısından önemli fırsatlar olduğu düşünüyoruz. Paris Anlaşmasına uyum süreci ve yeşil dönüşüm yolculuğunda, proje finansmanı ve sermaye piyasası enstrümanlarının yanında etki yatırımı odaklı projelerin de gerçekleştirilmesi kritik önem taşımaktadır. Bu alandaki yatırımları desteklemeyi aynı zamanda ülkenin Kalkınma Bankası olarak önemli bir görev olarak da görüyoruz. EYDK üyeliğimizin tetikleyici gücüyle, Bankamız 2022 yılından bu yana Etki Yönetimi Çalışma Prensiplerinin de imzacısıdır.

idacapital
Cem Baytok
Yönetici Ortak

idacapital, EYDK kuruluşu ile birlikte, Türkiye’de Etki Yatırımlarının ve yatırımcılarının derinlik ve boyutunun artacağına inanmaktadır. Türkiye’de 2016 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz başarılı etki yatırımı örneklerinin artarak, ülkemizde ve dünyanın diğer gelişmekte olan ülkelerindeki temel sorunlara (Finansa Erişim, Eğitim, Sağlık, Mobilite, vb.) yenilikçi ve gelir arttırıcı çözümler üretebileceğine inanıyoruz.

idacapital, sadece finansal getiri elde etmeyen, yatırımlarında aynı zamanda sosyal ve çevresel fayda da yaratmayı amaçlayan, Türkiye’deki ilk ve öncü etki yatırımı fon yöneticisidir.

EYDK’nın, artık büyük bir endüstri haline gelmiş olan küresel etki yatırımı sektöründe ülkemizin güçlü bir konum elde edebilmesi ve var olan potansiyelini tam olarak kullanabilmesi için yol açıcı ve geliştirici bir rol üstleneceğine inanıyoruz.

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Özgür Temel
Genel Müdür

Etki yatırımları, sosyal, çevresel ve ekonomik kalkınma için önemli bir araç olarak günümüzde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. EYDK, etki yatırımlarının yaygınlaşmasını ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını destekleyen önemli bir platform olma yolunda ilerlemeye devam etmekte; sektör paydaşlarını bir araya getirerek, hem bilgi paylaşımını teşvik etmekte, hem de farkındalığı artırarak kamuoyu oluşturmak suretiyle etki yatırımının önündeki engelleri kaldırmayı hedeflemektedir.

Maxis Girişim Sermayesi’nin (Maxis), Türkiye’de etki yatırımlarını teşvik etmek için oluşturulmuş en önemli platformlardan biri olan EYDK ile birlikteliği, etki yatırımına olan bağlılığının ve sektörün gelişimine katkıda bulunma arzusunun en önemli göstergelerinden birisidir. Maxis, Founder One ve Arya Kadın Yatırım Platformu gibi etki yatırım fonlarının kuruluşlarını da destekleyerek, etki yatırımlarına önemli katkılar sağlamaktadır.

Turkven Private Equity
Hale Özsoy Bıyıklı
Director

EYDK, özel sektör ve kamu kuruluşlarını bir araya getirerek etki konusundaki çabaların hizalanması, etki yatırımı altyapısının oluşturulması, ülkemizin global etki yatırımcılarından daha fazla fon çekmesinin sağlanması ve tüm bu çabaların somut işbirliklerine dönüştürülmesi konusunda kısa sürede önemli katkı sağladı. Biz Turkven Girişim Sermayesi olarak yıllardır portföyümüzdeki şirketlerin başta sürdürülebilirlik ve sonra da etki konusundaki çalışmalarına öncülük ediyor ve onları global networkümüzdeki en iyi uygulamalarla destekliyoruz. 2020den beri Etki Yönetimi Çalışma İlkeleri’nin ve 2022den beri de Sorumlu Yatırım İlkeleri(PRI)’nin imzacısıyız.