Kızılay Etki Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.
Hakan Ertürk
Genel Müdür

EYDK’ya üye olma kararı alırken, bu platformun sosyal, çevresel ve ekonomik kalkınmada oynadığı kilit rolü derinlemesine değerlendik. EYDK’nın stratejik yönlendirme ve sürdürülebilirlik alanlarında etkili bir liderlik sağladığını gözlemledik. Kuruluş, etki yatırımının güçlü bir çerçevesini çizerek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odaklanan projelerin başarılı bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyor. Biz, Kızılay Etki Yatırım AŞ olarak, EYDK üyeliğimizle birlikte etki yatırımının bu kapsamda daha da derinleşmesine yönelik kararlı bir taahhütte bulunuyoruz. Şirket olarak, insanlarımızın ihtiyaçlarına duyarlı, inovatif ve sürdürülebilir projeleri destekleme konusundaki kararlılığımızı vurgulamak isteriz. EYDK platformunda yer almak, şirketimiz için önemli bir fırsat ve sorumluluk anlamına geliyor. Bu çerçevede, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak adına EYDK ile işbirliği yaparak, etki yatırımının potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz.

Şafak hanım

Etkiyap
Şafak Müderrisgil
Yönetim Kurulu Başkanı

EYDK, hem paydaşlarıyla birlikte Türkiye’de etki yatırımı ekosisteminin gelişmesi ve etki yatırımı ortamının oluşması için kurumların kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor; hem de uluslararası alanda Türkiye’yi etki yatırımı konusunda temsil eden yetkili Ulusal Danışma Kurulu olarak küresel ağ içinde yer alıyor. Etkiyap, gelişen etki yatırımı ekosisteminin bir paydaşı olarak, EYDK’nın misyonu ve vizyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdürmeye ve işbirliği geliştirmeye devam edecektir.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Seçil Kızılkaya Yıldız
Genel Müdür Yardımcısı

EYDK’nın etki yatırımı alanındaki değeri, sürdürülebilirlik, sosyal etki ve finansal getiri arasında dengeli bir yaklaşım benimsemesinden kaynaklanmaktadır. EYDK’nın odak noktası, etki yatırımlarının sadece finansal getirişler sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda toplumda ve çevrede pozitif bir değişim yaratma potansiyeline sahip olmasıdır. Kurucu üyesi olduğumuz EYDK’nın misyonu ile paralel şekilde, TKYB olarak etki yatırımcılığı alanında ülkemiz açısından önemli fırsatlar olduğu düşünüyoruz. Paris Anlaşmasına uyum süreci ve yeşil dönüşüm yolculuğunda, proje finansmanı ve sermaye piyasası enstrümanlarının yanında etki yatırımı odaklı projelerin de gerçekleştirilmesi kritik önem taşımaktadır. Bu alandaki yatırımları desteklemeyi aynı zamanda ülkenin Kalkınma Bankası olarak önemli bir görev olarak da görüyoruz. EYDK üyeliğimizin tetikleyici gücüyle, Bankamız 2022 yılından bu yana Etki Yönetimi Çalışma Prensiplerinin de imzacısıdır.

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Özgür Temel
Genel Müdür

Etki yatırımları, sosyal, çevresel ve ekonomik kalkınma için önemli bir araç olarak günümüzde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. EYDK, etki yatırımlarının yaygınlaşmasını ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını destekleyen önemli bir platform olma yolunda ilerlemeye devam etmekte; sektör paydaşlarını bir araya getirerek, hem bilgi paylaşımını teşvik etmekte, hem de farkındalığı artırarak kamuoyu oluşturmak suretiyle etki yatırımının önündeki engelleri kaldırmayı hedeflemektedir.

Maxis Girişim Sermayesi’nin (Maxis), Türkiye’de etki yatırımlarını teşvik etmek için oluşturulmuş en önemli platformlardan biri olan EYDK ile birlikteliği, etki yatırımına olan bağlılığının ve sektörün gelişimine katkıda bulunma arzusunun en önemli göstergelerinden birisidir. Maxis, Founder One ve Arya Kadın Yatırım Platformu gibi etki yatırım fonlarının kuruluşlarını da destekleyerek, etki yatırımlarına önemli katkılar sağlamaktadır.

Turkven Private Equity
Hale Özsoy Bıyıklı
Director

EYDK, özel sektör ve kamu kuruluşlarını bir araya getirerek etki konusundaki çabaların hizalanması, etki yatırımı altyapısının oluşturulması, ülkemizin global etki yatırımcılarından daha fazla fon çekmesinin sağlanması ve tüm bu çabaların somut işbirliklerine dönüştürülmesi konusunda kısa sürede önemli katkı sağladı. Biz Turkven Girişim Sermayesi olarak yıllardır portföyümüzdeki şirketlerin başta sürdürülebilirlik ve sonra da etki konusundaki çalışmalarına öncülük ediyor ve onları global networkümüzdeki en iyi uygulamalarla destekliyoruz. 2020den beri Etki Yönetimi Çalışma İlkeleri’nin ve 2022den beri de Sorumlu Yatırım İlkeleri(PRI)’nin imzacısıyız.

Poyraz Koğacıoğlu

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

Poyraz Koğacıoğlu

Genel Müdür Yardımcısı

TSKB olarak, kurulduğumuz 1950 yılından bugüne nitelikli kalkınma ve sürdürülebilirlik vizyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sosyal etkilerini olumlu olarak ölçümlediğimiz şirketleri destekliyor, hem finansman tarafında, hem de yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimiz bağlamında seçici davranıyoruz. Bu anlamda da ortak değerlerimizin birebir örtüştüğü EYDK’ya destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

İş yaparken maddi kar elde etme amacının yanı sıra sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde adımlar atan şirketler, sürdürülebilir yarınlar için çok değerli. Tam da bu noktada ülkemizin öncü kuruluşlarından biri olan EYDK, etki yatırımı konusunda farkındalık yaratmak, bilgi sağlamak ve etki yatırımı kültürü oluşturmak amacıyla çok kıymetli hizmetlerde bulunuyor.

000000373_cagri-suzer-detay

T. Garanti Bankası A.Ş.

Murat Çağrı Süzer

Genel Müdür Yardımcısı

Toplumsal ve çevresel fayda yaratmayı amaçlayan etki yatırımı gündemini ülkemize taşıyan ve Türkiye’de etki yatırımı modelinin gelişmesi ve uygulamalarının yaygınlaşması amacıyla çalışan Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) Derneğinin kurucu üyeleri arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz.

Etki yatırımları, Birleşmiş Milletlerin 2030 için belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına ulaşmak için özel sektörün elindeki en güçlü araçlardan. Yoksulluğa son verme, sürdürülebilir şehir ve toplumlar oluşturma, temiz enerjiye geçiş ve biyoçeşitliliğin korunması gibi alanlara yönelik önemli yatırımlar yapılması gerekiyor ve bu finansman açığını kapatmak için ise kurumlar arası işbirliği ve ortaklıklar her zamankinden daha önemli. Son yıllarda etki yatırımı modelinin ülkemizde de gelişmesi, teşviki ve gerekli düzenleyici sistemlerin kurulması için kamunun desteklenmesinde EYDK Derneğinin rolü ve etkisi oldukça fazla.

Garanti BBVA olarak finans sektörünün elindeki dönüştürücü gücün bilincinde, toplumsal ihtiyaçlar ve çevresel etkiler çerçevesinde yatırım yapma sorumluluğunun farkındayız. İklim değişikliği ile mücadele ve kapsayıcı büyümeyi desteklemeyi temel alan sürdürülebilirlik stratejimiz ışığında ülkemizde etki yatırımlarını destekleyerek toplumsal ve çevresel fayda yaratan kurumlar ile her daim işbirliği içinde olmayı hedefliyoruz.