Üyelerimizden Mesajlar

TC Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
Burak Dağlıoğlu
Başkan

Etki yatırımı kavramı, dünyada 2015 yılı itibarıyla Birleşmiş Milletler tarafından duyurulan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ivme kazanmış olup pandemi sürecinde gündemdeki yerini daha da arttırmıştır. Sadece etki yatırımına odaklanmış yatırım fonlarının sayısı gün geçtikçe artmaktadır ve yöneten varlıkların 1 trilyon dolara yaklaştığı tahmin edilmektedir. Etki yatırımı hedefleyen ülkeler ulusal düzeyde danışma kurulları oluşturmaktadırlar. Ülkeler, danışma kurullarının denetimi altında sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumlu yatırım projelerine odaklanmakta ve çalışmalarını şekillendirmektedirler. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak Aralık 2019’da Birleşmiş Milletler kuruluşu olan İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) ile beraber “Türkiye’de Etki Yatırımcılığı Ekosistemi” raporunu kamuoyu ile paylaştık. Bu raporda, Türkiye’de etki yatırımı konusunda yapılandırma, düzenleme, teşvik ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin daha etkin yapılabilmesi için Ulusal Danışma Konseyi kurulması gerekliliği vurgulanmıştır.

Bugün geldiğimiz noktada kurucular kurulu üyesi olduğumuz Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK)’nun hayata geçirilmesini son derece memnuniyet ile karşılıyoruz. Bu süreçte kıymetli destekleriyle yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve kurucular kurulu üyeleri olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak, etki yatırımı kavramının kalkınma ekonomisi ve finansal bağlamda önemli bir yatırım modeli olarak Türkiye ekonomisinde yer almasını ve uluslararası etki yatırımı fonlarından alınan payın arttırılmasını hedeflemekteyiz. Türkiye’nin Uluslararası Doğrudan Yatırım stratejisinde öncelikli başlıklardan biri SKA doğrultusunda yatırımlar çekmektir ve etki yatırımları söz konusu başlığın en önemli unsurlarındandır. Bu hedeflerle çıktığımız bu yolda EYDK olarak atacağımız adımların şimdiden ülkemize ve sektöre hayırlı olmasını diliyorum.

T.C. Dışişleri Bakanlığı
Esen Altuğ
Genel Müdür

Nisan 2021’de kurulan “Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nda (EYDK)” Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı temsilcisi olarak görev yapmaktan memnuniyet duyuyorum.

EYDK’nın kuruluşu, ulusal kalkınma planlarımızla uyumludur ve Türkiye’de sürdürülebilir ve kapsayıcı yatırımlar için etki yatırımı yapılmasında kolaylaştırıcı rol oynayacaktır. EYDK, düzenleyici bir sistem geliştirmek, kapasite geliştirme faaliyetleri sağlamak, farkındalığı artırmak ve tüm sektörlerde net bir etki ölçümü ve yönetimi anlayışı geliştirmek için hem devlet kurumlarını hem de özel sektör paydaşlarını harekete geçirecektir. Bu süreçte EYDK’nın öncü rolü etki yatırımına ilgi duyan diğer paydaşların da önünü açacaktır.

Dışişleri Bakanlığı olarak, bu yöndeki çabaları takdirle karşılıyor, önümüzdeki dönemde EYDK ile daha fazla işbirliği gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Türkiye’nin jeostratejik konumu, kültürel çeşitliliği, güçlü altyapısı ve canlı ekonomisi, küresel etki yatırımı çabaları için eşsiz bir fırsat yaratmaktadır.

EYDK’nın, Türkiye’de etki yatırımlarının geliştirilmesinde, özellikle de Türkiye’nin bu alandaki gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılmasında kolaylaştırıcı olmasını bekliyoruz.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Barış Yeniçeri
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü

Ülkemizin etki yatırımı konusunda ilk kurumsal yapısı niteliğinde olan Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nda Bakanlığımızın da aktif olarak yer almasından ötürü memnuniyet duyuyorum. Etki yatırımcılığı, yatırımcıların geleneksel yatırım anlayışından ayrılmadan hem finansal hem de toplumsal getiri sunması yönünde motive eden bir konudur. Etki yatırımı kavramının yaygınlaştırılması ile yatırımlarda finansal getirinin yanında sosyal ve çevresel bir fayda sağlanacak böylece yatırım sermayesi pozitif sosyal sonuçlar üretecek şekilde değerlendirilecektir. Etki yatırımcılığının çok sayıda sektörü kapsıyor olması konunun hızla gelişmesi ve yaygınlaşması açısından önemli bir fırsattır. Bu konuda Bakanlığımız yatırımcıların hem ülkemizin kalkınma öncelikleri hem de de Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yatırımlar yapması için önemli bir inisiyatif başlatmıştır. 26 Kalkınma Ajansı tarafından özel sektör yatırımcıları için proje havuzu çalışması yapılmaktadır.

Ülkemizde etki yatırımlarının nicelik ve niteliklerinin artırılması sürecine katkı sunacağına inandığımız bu çalışma ile her ilimizde yatırım yapılabilecek alanlara ilişkin ön fizibiliteler hazırlanmaktadır. Fizibilite çalışmasında iktisadi analizler ile birlikte, ilgili yatırımın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkine de yer verilmektedir. Bakanlığımız ülkemizde etki yatırımı kavramının yaygınlaştırılması için 26 Düzey 2 bölgesinde kurulmuş olan Kalkınma Ajansları ve 81 ilimizde faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofisleri ile azami desteği vermeye devam edecektir. Ayrıca, Etki Yatırımı Danışma Kurulu faaliyetlerinin kalkınma ajanslarımızla kurmayı hedeflediğimiz “Türkiye Etki Yatırımı Fonu”nun da ülkemizde anlaşılmasına hizmet edeceğini düşünüyoruz. Kalkınma ajanslarının “yerelden ulusala, ulusaldan küresele” temel vizyonuna katkı sağlayacak olan Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nun da çok doğru bir zamanda kurulduğunu müşahede ediyor ve Kurul’un yeni paydaşlarla genişleyerek daha kapsayıcı bir yapı kazanmasını temenni ediyorum.

Bilişim Vadisi
Ahmet Serdar İbrahimcioğlu
Genel Müdür

Milli Teknoloji Hamlesi’nin sivil teknolojiler alanında merkez konumda yer alan kurumlarından Bilişim Vadisi olarak EYDK’ya üye olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Teknoloji üreten ekosistemimizin sosyal/çevresel süreçlere olumlu etkilerde bulunacak şekilde yönlendirilmesini önemsiyoruz. Ülkemiz genelinde gerçekleşmesi istenen etki yatırımlarının teşviki ve yönlendirilmesine yönelik çalışmalar gerek çevresel sürdürülebilirlik gerekse sosyal sağduyu ve düzene olumlu etki sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde işaret edilen başlıklar dikkate alındığında, çevresel/sosyal ve ekonomik hedeflere global ölçekte ulaşılması yolunun EYDK’yı kuran bütüncül bakış açısından geçtiğini söylemek doğru olacaktır.

Ülkemizin bu farkındalığa sahip paydaşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Etki Yatırımı Platformu ve bu platformun önemli bir organı olan EYDK’nın Türkiye’nin global hedefleri ve globalde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek adına kıymetli bir rehberlik sunacağına inanıyoruz.

Biz de Bilişim Vadisi olarak Etki Yatırımı Danışma Konseyi’nde sivil teknolojiler odaklı projelerde “etki” yaratacak çalışmalara destekçi olmak ve sahada edindiğimiz tecrübe ile katma değer sağlayacak geri bildirimlerde bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

TUBİTAK
Hasan Mandal
Başkan

Kurumum adına EYDK’nın asil üyeleri arasında yer almaktan mutluluk duyuyorum. Etki yatırımcılığı konusunda ilgili tüm paydaşlarla birlikte görev alanımız dahilindeki çalışmalarda yer almak noktasında tüm diğer üye kuruluşlarla aynı heyecanı paylaşıyorum.

EYDK’nın, etki ve etki yatırımı konusunda farkındalık faaliyetlerinin, hızla ve çok sayıda paydaş kurumun katılımıyla geniş kapsamlı olarak yürütülmesine olanak sağlayacağını düşünüyorum. Ayrıca, EYDK’nın etki konusunda ortak bir dil oluşturulmasında, etkinin ölçümüne yönelik gerçekleştirilecek eğitim ve araştırma faaliyetleri sayesinde ülkemizdeki yenilik ekosisteminin kapasitesinin artırılmasında, kurumlar arası işbirliğini geliştirme, birlikte iş yapma ve birlikte başarma kültürünü güçlendirmede önemli katkılar sağlayacak bir platform olacağına inanıyorum.

TÜBİTAK olarak, ülkemizin rekabet gücünü ve yenilikçiliğini artırmanın yanı sıra ortaya çıkacak toplumsal etkiyi de ana unsur olarak odağımıza aldık. Destek programlarımızda yeni dönemde temel olarak: hedef ve çıktı odaklı bilgi üretiminin sağlanmasına, çıktı ve etki temelli kademeli destek verilmesine ve değer zinciri boyunca sistematik bilgi akışının (son kullanıcılar ile piyasa taleplerinin dikkate alınması) sağlanmasına özellikle önem veriyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile pek çok başlıkta örtüşen Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olan öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularına yönelik rehber dokümanını hazırladık ve bu dokümanda yer verilen başlıkları destek programlarımızda önceliklendiriyoruz. Özellikle 2019 yılı sonrasında, proje değerlendirme sistemimizde etki boyutunun ağırlığını artırdık ve desteklenen projelerde yürütücülerin geçmiş dönem çıktı ve etki odaklı performanslarının da dikkate alınacağı şekilde değerlendirme sistemimizi güncelledik. Buna ek olarak birlikte iş yapma ve birlikte başarma yaklaşımını esas alan yüksek teknoloji platformu desteklerimizde, geliştirilen teknolojilerin yaratacağı toplumsal etkilerin eş zamanlı irdeleneceği toplumsal etki projelerinin platformlar bünyesinde yürütülmesini zorunlu tuttuk. TÜBİTAK’ın 2019-2023 Stratejik Planını oluştururken, çıktı, performans ve etki odaklı bir yaklaşım izledik. Bu kapsamda bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminde geliştirilmesi gereken hususlar doğrultusunda amaç ve hedefleri belirleyerek, yaratılan etki üzerinden takip edilebilmelerini sağlayacak performans göstergeleri tasarladık. Ar-Ge ve yenilik ekosistemimizde etki odaklı bakış açısını daha da yaygınlaştırmak adına EYDK ile ortak bir yaklaşım benimsediğimizi değerlendiriyorum.

500 Startups
Enis Hulli
Genel Müdür

500 Istanbul olarak, kuruluşumuzdan beri, portföyümüzde sağlıktan çevreye, finansal araçlara erişimden eğitim ve bilgiye erişime kadar, varolan etki girişimlerinin yarattığı etkileri gerek yatırımcılarımız, gerek ise paydaşlarımıza düzenli olarak raporluyoruz. Ülkemizde, heyecanlı bir şekilde parçası olduğumuz, Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nun kurulduğunu ve bu alana yoğunlaşan paydaşların sayısının arttığını görmek mutluluk verici. Tüm dünyada, etki yatırımlarına olan ilgi her gün artarken, bu yatırımların getirdiği toplumsal faydaların örnekleri de somutlaşıyor. Etki yatırımları, hele ki teknoloji ve girişimcilik ruhu ile birleşince, etkinin ölçeklenmesini daha da arttırdığı gibi, hızlı bir şekilde sonuç alınmasını da sağlıyor. EYDK, ülkemizde bu alanda çalışan kurum ve bireyleri temsili, yaratışan başarılı örnekleri hem ülkemizde hem uluslararası arenada anlatılması ve ortak amaç çerçevesinde hedefler belirlenerek, bir takım çalışması oluşturulabilmesi için büyük önem arz ediyor. Ülkemizdeki etki girişimciliğinin, teknoloji girişimciliğinin yaşadığı zıplamaya benzer bir zıplama yapacağını öngörüyor, ancak buradaki fırsatların ve yaratılacak faydanın refah yönünde daha da büyük önem arz ettiğini düşünüyoruz.

Ak Portfoy
Göktürk Işıkpınar
Genel Müdür Yardımcısı

Etki Yatırımı Danışma Kurulu üyesi olmaktan ve gelecek nesillere kaynakların daha sağlıklı aktarılmasında aktif rol almaktan dolayı çok mutluyum. Kurulumuzun bu çerçevede kuruluşunu tamamlamış ve grubumuzla ilk toplantımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

EYDK, etki yatırımının ülkemizde ana akım bir yatırım modeli haline getirilmesi için gerekli tüm girişimleri destekleyecek, bu kapsamda sürdürülebilir ve kurumsal bir yapı tesis edilmesine olanak sağlayacaktır. Özellikle Emeklilik sisteminde biriken varlıkların bu vizyonla değerlendirilmesi Türkiye’nin geleceği için atılacak çok önemli bir adım olacaktır.

Sürdürülebilirlik temalarının insanlığın geleceği açısından hayati öneme sahip olduğu günümüzde, geleceği şekillendiren bu hızlı dönüşümün odağında, bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilen ürün, hizmet ve iş modelleri yer alıyor.

Sektörün en yenilikçi kurumu olarak bizler de Ak Portföy felsefemiz doğrultusunda tasarrufların çevreye, topluma ve ekonomimize katkı sağlayacak yatırımlara dönüştürülmesinde yaratacağı faydaya inanıyor, bu doğrultuda içinde yaşadığımız dünyaya değer katmak üzere çalışıyoruz.

Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda, çevresel, sosyal ve yönetişimsel duyarlılığın getirdiği sorumluluğun bilinciyle topluma değer katacak, günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek ve ülkemizi daha ileri taşıyacak girişimlere yatırım yapmaya ve iş birlikleri geliştirmeye devam edeceğiz.

şirin-karadeniz

BAU
Şirin Karadeniz
Rektör

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirebilmek için  her ülkenin çaba göstermesi ve paydaşların ortak çalışmalar yapmaları gerekmektedir. EYDK  söz konusu amaçlara yönelik farklı alanlarda yapılan yatırımlara ve bu yatırımların sosyal-çevresel etkilerine sektörlerin ve kamuoyunun farkındalığını arttırma  açısından son derece önemli bir platform görevi üslenmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) olarak bu platformda yer alarak, atılan adımlara katkı sağlayacağız.

Ülkemizde ilk kez Üniversitemiz bünyesinde BM’lerin UNITAR Eğitim ve Araştırma Ensititüsüne bağlı CIFAL merkezini kurarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ilişkin kapasite geliştirme için farkındalık, eğitim çalışmaları ve projeler yapmaktayız. BAU olarak; bilimsel çalışmalarla ülkemizin ve insanlığın yaşam standartlarını yükseltecek bilgiyi üretme, koruma ve yayılmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının yanısıra, farklı alanlarda girişimcilik faaliyetlerine katkıda bulunmak,  paydaşlarımızla olan işbirliklerimizi arttırarak  yerel ve küresel düzeyde toplumun karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümlerle katkı sağlama amacını taşımaktayız. EDYK kapsamında BAU olarak; sosyal etkinin ve yatırımların ölçümlendirilmesi  ve bu yatırımların belirlenen ölçütlere göre tasarlanması açısından birlikte çok değerli adımlar atacağımıza inanıyoruz. Yatırım ekosistemini oluşturma ve yenilikçi girişimcilik süreçlerinde “sürdürülebilirlik” başlığı altında attığımız adımları tüm  sektörlerle ve her yaş grubu için eğitim tasarımları ile paylaşmayı hedefliyoruz.

EBRD Türkiye
Şule Kılıç
Genel Müdür

EBRD, büyük ölçekli bir yatırımcı ve yerel ile sektöre özgü derinlemesine bilgiye sahip etkili bir kalkınma aktörüdür. Etki ile çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) konularına ilişkin gelişmiş bir yaklaşıma sahip bir kalkınma finansmanı kurumu olarak EBRD, ticari finansal getiriler yaratmanın yanı sıra, büyüyen etki yatırımı ortamında önemli bir rol oynamaktadır.

EBRD aynı zamanda varlık yöneticileri, varlık tahsis edenleri ve kalkınma finansal kurumları da dahil olmak üzere etki yatırımcıları için endüstri standardı olarak kabul edilen Etki Yönetimi için faaliyet ilkelerinin kurucu imzacılarından biridir.

EBRD, Türkiye’deki etki yatırımı ekosistemine örnek teşkil etmek ve ülkenin sürdürülebilir kalkınma gündemine yardımcı olmak için  Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) üyesi oldu.

image00001

Etkiyap
Şafak Müderrisgil
İcra Kurulu Başkanı

Etkiyap olarak, etki yatırımı kavramı konusunda farkındalık oluşturma ve Türkiye’de bir etki yatırımı ekosisteminin gelişmesini sağlama misyonumuz ile örtüşen EYDK’nın kuruluş sürecinde etkin rol üstlenmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. EYDK’nın kuruluşunu koordine etme görevi tarafımıza tevdi edildiğinde, Kurucular Kurulu’nun bir üyesi olarak, kapsayıcılık ve şeffaflık ilkelerini esas alarak kuruluş sürecini paydaşlarla birlikte en verimli şekilde yürütme gayreti içinde olduk. Bu süreçte, etki yatırımı potansiyeli taşıyan ve farklı dikeylerden gelen paydaşlarla yürüttüğümüz sayısız görüşmede aldığımız olumlu geri dönüşler ve katılım talepleri bize gösterdi ki; Türkiye’de etki yatırımı konusunda bir yol haritasının belirlenmesi ve bu konuda ortak bir dilin oluşması için ilgili paydaşları aynı çatı altında toplayan bir danışma kurulunu oluşturmak için tam da zamanı!

Küresel ölçekte etki yatırımları, özellikle COVID-19 sonrasında, sürdürülebilir yatırım modelleri içinde giderek daha çok ivme kazandığını görmekteyiz. İklim değişikliğine çare olmak, eğitime erişimi kolaylaştırmak, daha iyi sağlık hizmetleri verilmesini sağlamak ve istihdamda kadınlara daha eşitlikçi fırsatlar sunmak gibi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının gerçekleşmesini   sağlayacak finansal yöntemler ve enstrümanlar her geçen gün artmaktadır. Yatırımcılar, finansal kararlar verirken, finansal getiri ile beraber toplum ve çevre bakımından pozitif ve ölçülebilir sosyal ve çevresel etki elde etmeyi tercih ederken, hükümetler de kamu hizmetlerinin görülmesinde sosyal ve çevresel etkinin gözetildiği ve ölçüldüğü standartlara itibar etmektedir.

Türkiye özelinde hali hazırda var olan girişimcilik ve yardımseverlik kültürü ile ülkemizin jeopolitik avantajları birleştiğinde, etki yatırımı konusunda önemli aksiyonların alınacağına ve takip eden süreçte Türkiye’de etki yatırımı konusunda örnek uygulamaların ve modellerin oluşacağına inanıyoruz. EYDK, ulusal bağlamda değişik kesimlerden gelen paydaşlarıyla birlikte Türkiye’nin etki ekonomisine yön veren bir danışma kurulu olarak faaliyet gösterirken, uluslararası ortamda da girişeceği ortaklıklar ile küresel bilgi ve iletişim ağına dahil olmak suretiyle Türkiye’yi temsil edecektir. EYDK’nın, tüm üye kurumları ve çalışma grupları ile bir platform görevi görerek Türkiye’de etki yatırımlarının gelişmesini ve anayol yatırım modeline dönüşmesini her anlamda destekleyeceğine olan inancımız tamdır.

idacapital
Cem Baytok
Yönetici Ortak

idacapital, EYDK kuruluşu ile birlikte, Türkiye’de Etki Yatırımlarının ve yatırımcılarının derinlik ve boyutunun artacağına inanmaktadır. Türkiye’de 2016 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz başarılı etki yatırımı örneklerinin artarak, ülkemizde ve dünyanın diğer gelişmekte olan ülkelerindeki temel sorunlara (Finansa Erişim, Eğitim, Sağlık, Mobilite, vb.) yenilikçi ve gelir arttırıcı çözümler üretebileceğine inanıyoruz.

idacapital, sadece finansal getiri elde etmeyen, yatırımlarında aynı zamanda sosyal ve çevresel fayda da yaratmayı amaçlayan, Türkiye’deki ilk ve öncü etki yatırımı fon yöneticisidir.

EYDK’nın, artık büyük bir endüstri haline gelmiş olan küresel etki yatırımı sektöründe ülkemizin güçlü bir konum elde edebilmesi ve var olan potansiyelini tam olarak kullanabilmesi için yol açıcı ve geliştirici bir rol üstleneceğine inanıyoruz.

Impact Hub Türkiye
Ayşe Sabuncu
Genel Müdür

Impact Hub olarak EYDK gibi Türkiye’de etki yatırımının gelişiminde ivme kazandıracak bir insiyatifin üyesi olmaktan mutluluk duyuyoruz. 5 senedir etki odaklı girişimcilik ekosistemindeki birçok girişimle çalışma deneyimlerimiz sayesinde, etkinin ölçeklenmesinde finansmanın ne kadar büyük bir payı olduğunu gözlemledik. Bu noktada, etki yatırımının “sabırlı sermayeye” açtığı kapı ile sosyal ve çevresel etkisi yüksek girişimler için yepyeni ve fırsatlarla dolu bir alan oluşuyor. EYDK’nın kurulması bizim açımızdan konu ile ilgili farkındalık yaratmak, fikir birliği oluşturmak ve hem yerel hem de uluslararası sabırlı sermayeye açılmak için önemli bir katalizör olacaktır.

Impact Hub olarak hem uluslararası ağımızın gücünü hem de 2016’dan beri ekosistemdeki deneyimlerimizi etki yatırımı alanının gelişimine aktarabilmek bizim için çok önemli. EYDK’nın hedeflerini tüm paydaşlara fayda sağlayacak şekilde gerçekleştirmesine büyük bir heyecan ve mutlulukla destek veriyoruz.

Maxis GS
Alim Murat Özgen
Genel Müdür

Maxis olarak, Türkiye’de etki yatırımının gelişimine ve iyi işleyen ekosistemin oluşturulmasına olanak sağlayacağına inandığımız Etki Yatırımı Danışma Kurulu’na üye olmaktan çok büyük bir mutluluk duymaktayız. 2021 yılı Mayıs ayı itibarıyla Kurul resmi olarak oluşturulmuş olup amaç ve vizyonu doğrultusunda stratejik öncelikleri ve eylem planlarını belirlemek üzere toplantılarına başlamıştır.

Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nun, Türkiye’de sosyal amaçlı temaları desteklemek ve sürdürülebilir iş modelleriyle sosyal etkisini en üst düzeye çıkarmak için uygun bir ortam yaratan ana temsilci organ olarak hareket edeceğine inanıyoruz. Kurul, devlet kurumları ve özel sektör paydaşları da dâhil olmak üzere katılımcıları ile aktif bir ekosistem oluşturacak ve sosyal/çevresel sorunlarla başa çıkmanın yollarını bulmayı kolaylaştıracaktır.

Maxis, yatırım yaptığı işletmelerin birçok insanın hayatına dokunduğunun bilincinde ve yatırımların getirdiği sosyal sorumluluklara önem vermektedir. Portföy şirketleri genelinde belirlenmiş olan çevresel, sosyal ve yönetişim standartları teşvik edilmekte ve takip edilmektedir. Geleceğe sair olarak, Etki Yatırımı Danışma Kurulu çatısı altında yoksulluğun önlenmesi, sürdürülebilir kalkınma, iş hayatında kadınlara fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve yeşil enerjinin teşviki hususlarında doğru finansman sistemi ve altyapısının desteklenmesinin kritik bir öneme haiz olacağına inanıyoruz. Bu bağlamda, yatırım stratejimizin bir parçası olarak toplum veya çevre üzerinde sürdürülebilir olumlu etki yaratacak aynı zamanda söz konusu etkiden doğan finansal getiriyi de karşılayacak projelere yatırım yapılması olarak belirlemiş bulunuyoruz.

Kale Grubu
Zeynep Bodur Okyay
CEO

Küresel açıdan gidişata baktığımızda karamsar olmak için artan ve derinleşen eşitsizlikler, iklim krizi,  göçler, savaşlar gibi pek çok neden var.  Diğer taraftan, Kovid-19, sürdürülebilir bir gelecek için büyük dönüşümleri hayata geçirmek için aciliyet hissini ortaya koydu. Harekete geçmek için taktiksel değil, yaşamsal bir yerde durduğumuzu gösterdi.  Pandeminin de tetiklediği küresel sorunların üstesinden hiç kimse, hiçbir şirket ya da kurum  tek başına gelemez. Kolektif mücadele vermeliyiz. Bu yaklaşımın Kale dünyasındaki meyvesi, “İyi Bak Dünyana” hareketi oldu.

Çıkış noktamız, içinden geçtiğimiz çağda sorun olarak gördüğümüz her şeyi, en mikro seviyeye indirip, özümüze dönüp, harekete geçerek, değiştirebileceğimize olan inancımız. Kale Grubu’nun mayasında, sosyal fayda/ortak değer yaratma anlayışı var. Her zaman pozitif etki yaratan döngüsel projelere yatırım yapmayı önceliklendiriyoruz. Her bireyin önce kendisinden, , kendi evinden başlayarak, herkesin kendi etki alanında, iş yerinde, sokağında,mahallesinde, şehrinde, ülkesinde ve nihayetinde gezegende, elinin değdiği her mekânda özen duygusuyla fark yaratabileceğine inancım sonsuz.

Diğer yanda, sürdürülebilir kalkınmanın stratejik önem taşıdığı küresel ekonomide, finansal karlılığın yanı sıra pozitif ve ölçümlenebilir sosyal ve çevresel etki yaratmaya odaklanan etki yatırımlarının önemi her geçen gün artıyor. Etki yatırımını ülkemizde ana akım yatırım modeli haline getirmek için çalışan EYDK’de biz de kendi etki alanımızda taşın altına elimizi koymak için yer alıyoruz. “Sorundan değil, sorumluluktan beslenen” liderlik anlayışı gereği, ekosistem yaklaşımıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum paydaşlarını bir araya getiren EYDK, yüksek potansiyel taşıyan etki yatırımı konusunda gelecek için bugünden harekete geçmeye hazır; daha iyi bir dünya için çalışan kurumları biraraya getiren bir platform olma görevini üstleniyor.

Bu kapsamda, hem Türkiye’de bu alanda kapasite geliştirilmesi ve konunun uluslararasılaştırılması, hem de paydaşlar arasında kapsayıcı ve kolektif iş birliği yapılmasını teşvik etmesi yönleriyle, daha sürdürülebilir bir gelecek için umut aşılıyor.

Kızılay Portföy
Fevzi Öztürk
Genel Müdür

EYDK kuruluş sürecinde bulunmaktan ve EYDK’nın içinde aktif görev almaktan son derece mutluyuz.

Ulusal kalkınmamıza sosyal yönden fayda sağlayacak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde etkin bir rol oynayacak EYDK, etki yatırım modelinin Türkiye’de farkındalığını ve yaygınlaşmasını sağlayacaktır.

Kızılay Portföy, 1868 yılında kurulmuş olan Kızılay’ın mevcut kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanmasına yönelik yatırım çözümleri üretirken, Kızılay’ın temel ilke ve değerleriyle uyumlu, sosyal finans ve etki yatırımcılığında öncü ve yenilikçi roller üstlenmektedir. Bu rollerin yerine getirilmesinde etki yatırımın ve EYDK’nın önemi ortaya çıkmaktadır.

Limak Holding
Ebru Özdemir
CEO

Limak Holding olarak, Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nun bir üyesi olarak, etki yatırımlarının şirketlerin kılavuz ilkelerinden bir tanesi olması gerektiğine, etki yatırımları sayesinde özel sektörün küresel kalkınma gündeminde sosyal değişimin bir öznesi haline geleceğine inanıyorum. Kritik öneme sahip Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gündeminin gerçeğe dönüşmesi, ancak özel sektörün bu gündeme anlamlı katkısı ile mümkün olabilir. ‘İşler her zamanki gibi’ demek SKA’ları gerçeğe dönüştürmek için yeterli değil. Özel sektörün kalkınmada bu dilin ve yaklaşımın ötesine geçmesi gerekiyor. Özel sektörün bu gündeme kuvvetli katılımı, yaratıcı, sağlam ve ileri görüşlü yeni ufuklar ve yeni yapılar için yeni fırsatlar açabilir.

Bu çerçevede sürdürülebilirliği, gelişimi ve kalkınmayı faaliyetlerinin merkezine alan Limak Holding ve Limak Vakfı olarak, sosyal etkiyi her zaman önceliklendiren bir konumda bulunuyoruz. Sürdürülebilirlik politikamız, aralarında Türkiye’nin Mühendis Kızları, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcı Projesi’nin de bulunduğu sosyal etki çalışmalarımızla bu alanda yoğun çaba harcıyoruz. Etki Yatırımı Danışma Kurulu “EYDK” sayesinde hem kendi çalışmalarımızda günceli ve küreseli takip etmeyi, hem de ülkemizin bu alandaki adımlarına katkı vermeyi ümit ediyoruz.

Ted Üniversitesi
Aslıhan Salih
Dekan

TED Üniversitesi olarak  26 Mayıs tarihinde ilk toplantısını gerçekleştiren Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nun (EYDK) üyesi olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Etki yatırımları göreceli olarak yeni bir yatırım alanı olarak hızla büyümektedir. EYDK’nın kuruluşu ile 2020 yılı verilerine göre 715 milyar dolar büyüklüğünü aşmış olan bu yatırımlardan Türkiye’nin de payını alacağına inanıyor ve etki yatırımcılığı felsefesinin tüm yatırımların bir parçası olmasını diliyoruz.

Üniversitemiz kuruluşundan bu yana etki  yatırımı ve  sosyal girişimciliğin finansmanının gelişimi için öncü bir rol üstlenmiştir.  Bu amaçla 2016 yılında kurulan sosyal inovasyon merkezimiz İstasyonTEDU Türkiye’de sosyal girişimciliğin durumuna dair finansmanını da içerecek şekilde saha araştırmasına dayalı bir rapor hazırlanmasına liderlik etmiştir. TED Üniversitesi Küresel Etki Yatırımcılığı Ağı (GINN), Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN), EUCLID Network üyesidir. Ayrıca TED Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TEDUTECH ile Türkiye Yüksek Teknoloji Erken Aşama Yatırım Fonu (TechInvestTR) programı aracılığıyla dahil olduğu fonlarda yatırımcı kimliği ile etki yatırımlarını öncelemeyi hedeflemektedir.

EYDK’nın aktif bir üyesi olmayı hedefliyor, ülkemiz ve dünyamızın karşı karşıya olduğu çevre sorunları, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarımsal üretim, barınma, eğitim, sağlık gibi temel hizmetlere ulaşım, genç işsizliği ve göçmenlerin problemlerine yönelik çözümleri finansal olarak destekleyecek bir altyapının ve stratejik yol haritasının oluşturulması için yapılacak çalışmalara katkı sağlamayı umuyoruz.

TKYB
İbrahim Öztop
Genel Müdür

Dünyada stratejik önemi giderek artan ve hacmi büyüyen etki yatırımcılığının, önümüzdeki yıllarda  daha etkin olması beklenmekte. Aynı anda hem finansal kazanıma hem de sosyal faydaya erişimi  mümkün kılan etki yatırımları, bu yönüyle geleneksel yatırımlardan da farklılaşmakta.

Türkiye’de bir etki yatırımı ekosistemi oluşturulması, ülkemizde önümüzdeki dönemlerde hayata  geçecek projelerde karlılık oranlarının yanı sıra, sosyal etkinin artırılmasının da öncelikli hale  getirilmesinde aktif rol oynayacaktır. Banka olarak kuruluş sürecini başından itibaren  desteklediğimiz ve üyesi olduğumuz Etki Yatırımı Danışma Kurulu, faaliyetleri ile Türkiye’de “etki  yatırımı” kavramının daha iyi tanınmasını ve yeni bir yatırım modeli olarak yaygınlaşmasını  sağlayacaktır. Sürdürülebilir ve kapsayıcı olan bu yatırım yöntemi, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma  hedeflerine ulaşmasında da katma değer yaratacaktır.

Bankamız, 46 yılı aşkın geçmişinde sürdürülebilir kalkınmanın finansmanını büyük bir sorumlulukla  yerine getirmiş, ülkemiz kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını her zaman birincil önceliği  olarak görmüştür. Geçmişten bugüne, yenilenebilir enerjiden teknolojiye, imalat sanayinden eğitime ülkemizin ihtiyacı olan her alanda dinamik, yenilikçi, çevreye ve topluma duyarlı bankacılık  anlayışıyla hareket ederek firmalara finansman desteği sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz.

Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını odağımıza alarak, ülkemizin Birleşmiş Milletler Kalkınma  Programı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ajandası 2030 hedeflerine ulaşmasında azami ölçüde  katkı sunmak için özverili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu alanda “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları  Yatırımcı Haritası” çalışmasının tamamlanmış olması ve Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nun hayata  geçirilmiş olması bizler için çok kıymetli. Banka olarak, Etki Yatırımı görev gücünün oluşturulmasında  ve Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nun ülkemize kazandırılmasında görev almış olmaktan dolayı gurur  duyuyoruz.

Turkven
Hale Özsoy Bıyıklı
Direktör

Turkven olarak EYDK’da yer almaktan çok mutluyuz. Yeni kurulan EYDK’nın, hem ülke içinde etki yatırımı konusunda bilinci yükseltmek, hem de global arenadaki etki yatırımı platformlarında Türkiye’de bu konuda katedilen yol konusunda farkındalığı artırmak adına büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz.

Türkiye’de son yıllarda hem özel sektör hem de kamu tarafında sürdürülebilirlik ve etki konularında önemli çalışmalar yapıldı. Bu eforlar artarak devam ederken, bir yandan da global arenada Türkiye’de yapılanlar konusunda farkındalığı artırmak gerekiyor ki, Türkiye global etki yatırımları fonlarından hakettiği payı alabilsin. EYDK hem özel sektörü, hem kamu kurumlarını bünyesinde bulundurarak bütüncül bir bakış açısını temsil ediyor ve dolayısıyla bu farkındalığı artırmak için en doğru adreslerden biri.  Türkiye, global etki yatırımları pastasından daha fazla pay aldıkça, bu konudaki global oluşumlarla karşılıklı bilgi transferini daha aktif hale getirdikçe, ülkemizde etki yatırımları katlanarak büyüyecektir.

EYDK üyeleri sürdürülebilirlik ve etki konularında farklı farklı tecrübeler edinmiş, ülkemizde bu konuda lokomotif görevi görebilecek kurumlar. Üyeler arasındaki bilgi paylaşımı ve yapılacak ortak çalışmalar üyelerin kendi bünyelerinde yaptıkları etki çalışmalarına da hız kazandırıyor olacak. Biz de uzun yıllardır müdahil olduğumuz şirketlerde, sürdürülebilirlik ve etki konusunda anlamlı çalışmalar yapmış bir kurum olarak hem bu tecrübeleri paylaşmak, hem de diğer üyelerden gelecek farklı perspektif ve tecrübeleri dinlemek için çok heyecanlıyız.

UNDP IICPSD
Gülçin Salıngan
Direktör Yardımcısı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezi olarak Türkiye’de önemli ivme kazanan etki yatırımcılığı pazarının ilk tohumlarını atmış olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Gerçekleştirdiğimiz “Etki Yatırımcılığı Ekosistemi” ve “SKA Yatırımcı Haritası” çalışmaları, Türkiye’nin sosyal ve çevresel etki yatırımları açısından taşıdığı potansiyeli açıkça göstermektedir. Bu noktada Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak Türkiye’de kurulan Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nun faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz.

UNDP Türkiye
Seher Alacacı
Temsilci Yardımcısı

UNDP olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve sektörler arasındaki ilişkinin analizi ve SKA Türkiye Yatırım Haritasını hazırlayarak Türkiye’de etki yatırımcılığı için gerekli zeminin oluşmasına katkıda bulunuyoruz. Kalkınma etkisi yüksek iş fikirlerinin hızlandırılması ve desteklenmesi için özel sektör, kamu, üniversite ve sivil toplumdan ortaklarımızla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Önemli özel sektör ağlarıyla olan işbirliğimizi daha da ilerleterek özel sektörün kalkınmadaki rolünü güçlendirmeyi önemsiyoruz. Ekonominin bel kemiği KOBİ’lerin etkili ve adil finansman araçlarına, eğitime ve teknik desteklere erişimini kolaylaştırarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak ve eşitsizliklerle mücadele etmenin önemine inanıyoruz.

Büyüyen ekonominin ihtiyaç duyduğu işgücünün, toplumsal cinsiyet eşitliği odağında, ev sahibi toplumu ve mültecileri kapsayacak şekilde geliştirilmesi için yeni mesleki beceri ve yetenek geliştirme programları uyguluyoruz. Birlikte hareketin gücüne inanarak katıldığımız EYDK bünyesinde aktif varlığımızı koruyarak Türkiye’nin kapsayıcı, sürdürülebilir ve yeşil ekonomiye dönüşüm serüveninde tüm kadrolarımızla her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Yapı Kredi Yatırım
Yılmaz Arısoy
CEO

Yapı Kredi Yatırım olarak üyesi olduğumuz EYDK’da, tüm paydaşların bir araya gelerek gerçekleştirdiği toplantı sonrasında faaliyet başlamış oldu.  Ülkemizde bu yeni alanda böyle bir kurulun oluşturulması etki yatırımı alanındaki çalışmalara hız katacaktır.

Jeopolitik öneme sahip olan ülkemiz, sosyal, ekonomik, kültürel alandan da birçok potansiyeli içinde barındırıyor. Dünyanın birçok yerinde artan etki yatırımı faaliyetleri de, doğru strateji ve organizasyonla beraber bu potansiyeli ortaya çıkarmak çok önemli. EYDK, bu noktada ülkemizde etki yatırımının geliştirilmesi, global, bölgesel ve yerel işbirlikleriyle beraber fayda sağlayacak projelerin hayata geçirilmesinin yanı sıra düzenleyeceği eğitim ve tanıtımlarla da toplumda farkındalığın yaratılmasında büyük katkı sağlayacaktır.

Son dönemde etkilerini daha da hissettiğimiz iklim değişikliği, tüm kurumların dikkate alması ve bu yönde stratejilerini oluşturması gereken bir konu.  Çevresel faktörler de hayatımızı artık doğrudan etkilemeye başladı.  Bizden sonraki nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için, maalesef her geçen gün azalan kaynaklarımızı doğru kullanmak artık daha da büyük bir önem taşıyor.

Önümüzdeki yıllar içinde önemi gittikçe artacak çevresel, sosyal ve yönetişimsel odaklı yatırımlar önemli bir noktaya gelecek.  Sürdürülebilirlik kavramının her sektör için etkisinin arttığı bir dönemde kurum olarak böyle bir oluşum içinde yer almaktan dolayı mutluyuz.

Yapı Kredi Yatırım olarak etki yatırımı alanında hem yatırımcılarımıza hem de kurumlara hizmet sunarak sürdürülebilirliği desteklemeyi planlıyoruz

SERKAN_VALANDOVA_fotograf

YASED
Serkan Valandova
Genel Sekreter

Uluslararası Yatırımcılar Derneği-YASED olarak; ülkemizde etki yatırımı ekosisteminin  kurulması ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Etki Yatırımı Danışma  Kurulu’nda yer almaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma kavramının devletler ve iş dünyası tarafından daha önce  görülmemiş düzeyde içselleştirildiği ve sahiplenildiği; büyüme ve kalkınma anlayışı ile üretim, yatırım ve ticaret trendlerinin küresel düzeyde temelden değiştirecek  dönüşümlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Ekonomik faaliyetlerin finansal getirilerinin  ötesinde sosyal ve çevresel etkilerini de odaklanan etki yatırımı bakış açısının bu  gündeme sistemli bir yaklaşım çerçevesinde önemli düzeyde katkı sağlama potansiyeli  olduğunu görüyoruz. Ülkemizin, hızlı bir şekilde gelişen küresel etki yatırımı  ekosistemine dahil olmasının da; bu alanda uzmanlaşan fonlara ve finansal araçlara  ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin erişiminin artmasına, en iyi uygulama  örneklerinin ülkemizde yaygınlaşmasına ve etki yatırımlarının ana akım bir yatırım  modeli haline getirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. EDYK’nın tam da bu  hedefleri gerçekleştirmek üzere; doğru bir zamanda ve kamu, özel sektör ve sivil  toplum iş birliğini doğru kurgulayan bir organizasyon yaklaşımı ile ülkemizin bu alanda  daha hızlı yol kat etmesine ve küresel düzeyde görünürlüğünün artırılmasına önemli  katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına yüksek katma değerli uluslararası doğrudan  yatırımlar kanalıyla katkı sağlamak vizyonuyla hareket eden bir iş dünyası sivil toplum  kuruluşu olan YASED, gerçekleştirdiği uluslararası düzeydeki etkinliklerle ülkemizde  etki yatırımları konusundaki farkındalığın artırılmasına önemli katkılar sağlamakta. Bu  alanda küresel düzeydeki en başarılı ve öncü uygulama örneklerine sahip üye  tabanımızla EYDK faaliyetlerine zenginlik katacak ve ülkemiz etki yatırımı ekosisteminin  gelişmesinde EDYK üyesi seçkin kuruluşlarla birlikte görev alacağımız için sevinçliyiz. Bu  inisiyatifin hayata geçmesinde önemli rol oynayan başta Cumhurbaşkanlığı Yatırım  Ofisimize, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankamıza, Etki Yatırımları Derneğimize, UNDP  Türkiye Ofisine ve İstanbul Özel Sektör Merkezine de teşekkürlerimizi sunuyoruz.