STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ

      Etki yatırımını, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yatırım yöntemi olarak tanımlamak ve teşvik etmek için düzenleyici bir sistem geliştirmek.

Devlet kurumlarına, ilgili bağımsız sivil toplum kuruluşlarına, kamu sektörü sermayesine ve özel sektöre öncelik veren kapasite geliştirme faaliyetleri yaratarak etki yatırımı için şeffaf, kapsayıcı ve aktif bir ekosistem geliştirmek.

Etki yatırımı ile ilgili farkındalık yaratmak, ortak bir dil oluşturmak, bilgi üretmek ve paylaşmak.

Tüm sektörler arasında etki ölçümü ve yönetimi konusunda net bir anlayış geliştirmek ve ulusal bir etki yönetimi çerçevesi oluşturmak.