Eylem Planı

Politika Geliştirme

Strateji

Etki yatırımını sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yatırım yöntemi olarak tanımlamak ve teşvik etmek için düzenleyici bir sistem geliştirmek üzere devlet kurumlarını ve özel sektör paydaşlarını harekete geçirmek.

Etkinlikler

Düzenleyici sistemler geliştirmek üzere devlet kurumlarını harekete geçirmek.

Pazar Geliştirme

Strateji

Devlet kurumlarına, ilgili bağımsız sivil toplum kuruluşlarına, kamu sektörü sermayesine ve özel sektör sermayesine öncelik veren kapasite geliştirme faaliyetleri sağlayarak etki yatırımı için seffaf, kapsayıcı ve aktif bir ekosistem geliştirmek

Etkinlikler

 • Kamu sektörü, kuluçka merkezleri ve varlık yönetimi şirketleri dahil olmak üzere, tüm ilgili paydaşlar için kapasite geliştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Ulusal bir ağ ve veri tabanı oluşturmak
 • Etki yatırım sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşlar için net tanım ve standartların oluşturulmasına katkıda bulunabilecek girişimleri ve standartları belirlemek ve benimsemek
 • Paydaşlar arası iletişim
 • Deneyimlerin paylaşılması için diğer ülke danışma kurullarıyla biraraya gelmek

İletişim Geliştirme

Strateji

Etki yatırımına dair bilgi üretmek, farkındalık yaratmak ve ortak bir dil oluşturmak

Etkinlikler

 • EYDK tanıtım faaliyetleri
 • Düzenli dökümantasyon
 • Farkındalık faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Yıllık eğitim programlarının planlanması
 • Alınan derslerin düzenli dökümantasyonu
 • Özel sektör yatırımcıları için etki istihbaratı oluşturma
 • Bilgi aktarımı
 • Paydaşlar arasında ortak bir dil oluşturma
 • Eğitimler

Araştırma, Bilgi Geliştirme ve Uluslararası Ağlara Katılım

Strateji

Tüm sektörler arasında etki ölçümü ve yöntemi konusunda net bir anlayış geliştirmek ve ulusal bir etki yönetimi çerçevesi oluşturmak

Etkinlikler

 • Etki ölçüm metrik ve çerçevelerinin tespiti
 • Kıyaslama yoluyla EYDK etkinliklerini iyileştirme
 • GSG için gerekli olan ön değerlendirmenin hazırlanması