Türkiye’de etki yatırımı konusunda ihtiyaçlar ile stratejilerin belirlenmesinde ve politika önerilerinin oluşturulmasında bir üst kurul gibi çalışacak olan EYDK’nın temelleri Nisan 2019’da T.C. Dışişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ofisi ile, Türkiye’nin etki yatırımı potansiyeline dair bir rapor hazırlanmasına karar verilmesi ile atıldı. Türkiye’de etki yatırımı potansiyeli taşıyan paydaşları haritalayan ve potansiyel ekosistemin ilk analizini içeren “Türkiye’de Etki Yatırımı Ekosistemi” Raporu Kasım 2019’da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezi (UNDP ICPSD) tarafından hazırlandı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin katkılarıyla yayımlandı. Etki yatırımı konusunda ülkemizde yapılan ilk yayın olan bu rapor, etki yatırımını “yeni bir iş modeli” olarak tanıtırken, ülke olarak bu alanda kapasite geliştirmemizi, sermayeyi etki ekonomisi bağlamında yönlendirmemizi ve dışardan sermaye çekmemizi sağlayacak önemli bir başlangıç noktası oldu.

Hem Türkiye’de etki yatırımı konusunda farkındalığın ve kapasitenin artırılması misyonunu üstlenip ulusal bağlamda konunun sözcülüğünü yapacak, hem de uluslararası ortamlarda Türkiye’nin etki yatırımı konusunda dışarıya açılan penceresi olacak ulusal bir danışma kurulunun kurulması fikri giderek olgunlaşmaya başladı. Bu sırada, Türkiye’de etki yatırımı konusunda farkındalığı artırmak ve bir ekosistem gelişmesini sağlamak üzere Nisan 2020’de kurulan Etki Yatırımı Platformu (Etkiyap), kurulduğu ilk günden bu yana etki yatırımı konusunda içerik üretirken, bir yandan da konunun ulusal ve uluslararası paydaşları ile bir araya gelerek etki yatırımı konusunda adım atılmasında katalizör rolünü üstlendi. Bunu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Etkiyap, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), UNDP IICPSD ve UNDP Türkiye‘nin bir araya gelerek Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nun yapılandırılmasını sağlamak üzere  Kurucular Kurulu olarak  bir araya gelmeleri izledi.  Kurucular Kurulu’nun Kasım 2020’de gerçekleşen ilk toplantısında, EYDK’nın kuruluş sürecini, merkezi Londra’da bulunan Global Steering Group for Impact Investing (GSG)’in başvuru kriterleri de dikkate alınarak Etkiyap’ın koordine etmesine karar verildi. Etkiyap’ın 2020 yılında kurulduğu andan itibaren GSG ekibi ve GSG üye ülkeleri ile sürdürdüğü görüşmeler böylece daha resmi bir zemine oturmuş oldu.

EYDK’nın kurulmasını sağlayacak strateji belgesi, hukuki statüsü, iş ve iletişim planı ve bütçesi Etkiyap tarafından Şubat 2021’de Kurucular Kurulu’na sunulup kabul gördükten sonra danışma kurulunda davet usulü ile yer alacak üye kurumlara dair kısa listenin oluşturulması süreci başladı. Mart 2021’de Etkiyap koordinasyonunda yürütülen paydaş kurum görüşmeleri sonucunda EYDK aday kurum listesi kesinleşti ve 28 Nisan 2021 tarihinde, tüm kurumların mutabakatı ile EYDK resmen kurulmuş oldu.

Resmi kuruluşu itibariyle hızlı ve etkin bir şekilde çalışmalarına başlayan EYDK, ekosistem içerisindeki tüm paydaşlar ile dirsek temasında yakın işbirliği kurarak kapsayıcı ve veriye dayalı raporlar hazırladı ve ilk iki yıllık süreç içerisinde ülkemizin stratejik öncelikleri de göz önünde bulundurularak politika geliştirme, pazarı genişletme, ortak dil oluşturarak iletişimi iyileştirme ve araştırma alanlarında önemli ilerleme kaydetti.  Mart 2022’de, titiz bir durum tespiti sürecini hızla tamamladıktan sonra GSG topluluğuna katılarak küresel etki yatırımı ekosisteminde aktif bir oyuncu haline geldi. Küresel etki yatırımı ağlarının bir parçası olan EYDK, sonraki dönemde küresel gelişmeleri ülkemize taşıyan, Türkiye’ deki iyi uygulama örneklerini de uluslararası arenada paydaşlara aktararak uluslararası sermayenin ülkemize tahsis edilmesi için önemli bir köprü görevi görmeye başladı.

EYDK, 2023 yılında İstanbul’da GSG Liderlik Zirvesi’ne ev sahipliği yaparak Türkiye’yi küresel etki yatırım ekosisteminde temsil etme rolünün büyük gururunu yaşadı ve Türkiye’nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Orta Asya pazarlarına katalitik bir etki yatırımı giriş noktası olma potansiyelini tüm paydaşlara vurgulama şansı yakaladı.

EYDK, iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde Türkiye’nin “etki odaklı” bir ekonomiye geçişinin ilk adımlarına tanıklık ederek bu süreçte önemli kilometre taşlarına imza atmanın gururunu yaşıyor. 2023 yılı itibariyle, etki fonlarının, ilk sosyal etki tahvilinin ve etki odaklı fonların fonunun faaliyete geçmesi, Türkiye’de etki yatırımı için parlak bir geleceğe işaret etmekte.

İnkübasyon dönemini hızlı ve etkin bir şekilde tamamlayan EYDK, yoluna Kasım 2023 yılı itibariyle kurumsal yapısını kuvvetlendirerek “EYDK Derneği” hukuki statüsüyle devam ediyor.

İlk adımlarının atıldığını andan itibaren etki yatırımlarının gelişimini kolaylaştırmak için elverişli bir ortam yaratmayı ve Türkiye’de sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden bir ekosistem kurmayı amaçlayan EYDK, ekosistem paydaşlarının bir araya gelmesine öncülük ederek, yenilikçi, kapsayıcı ve etki odaklı bir ekonomi ile ölçülebilir sosyal ve çevresel etki yaratmayı amaçlıyor. Ulusal ve uluslararası paydaşlar ile işbirliği çerçevesinde Türkiye’ nin potansiyelini ortaya koyarak küresel doğu ve batı arasında bir köprü görevi gören ülkemizin etki yatırımı için bölgesel pazara giriş noktası olmasını destekliyor.

EYDK’nın misyonu ve öngördüğü vizyonu, Türkiye’de etki yatırımı için umut verici bir gelecek çiziyor ve etki yatırımını ana akım, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir seçim haline getirme hedefine yönelik çalışmaların güçlenerek devam etmesini sağlıyor.