Yayınlar

Etki Yatırımı Ekosistem Çalışması, SKA Türkiye Yatırımcı Haritası

“Birlikten Kuvvet Doğar” Strateji Raporu

EYDK Arama Konferansı’nın hikayesi…

ve Türkiye’de etki ekonomisine giden yol

2022

Girişimciler ile Sürdürülebilir Gelecek Sohbetleri: Etki Hikayeleri Etkinliği Sonuç Bildirgesi

EYDK, ekosistemde halihazırda var olan etki odaklı girişimlerin sesini duyurmak, yolculuklarını ve yarattıkları değişimleri dinlemek için “Girişimciler ile Sürdürülebilir Gelecek Sohbetleri” etkinlik serisi düzenlemektedir. Serinin ilk etkinliği “Etki Hikayeleri” temasıyla, 26 Mayıs tarihinde 4 etki girişimcisi ile gerçekleştirilmiştir.

Etki Yatırımında Etki Ölçümlemesi ve Yönetimi Üzerine Çerçeve Metni

Bu belgenin, olumlu ve olumsuz etki hususlarının yatırım ve iş kararlarına dahil edilmesi ve ayrıca ilgili alandaki değişiklik ve gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi adına, yatırımcılar, işletmeler ve diğer paydaşlar tarafından kullanılması amaçlanmaktadır. Etki yatırımının, etki yönetiminin ne olduğu, dünyadan ve Türkiye’den örnekleri ele alınmaktadır. Katkılarınız ile belirli aralıklarla güncellenecek olan bu belgeye eklemelerinizi en geç 31 Ocak 2022 tarihine kadar bu form üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Bir Etkinleştirici Olarak EYDK Raporu

Bir Etkinleştirici Olarak EYDK Raporu’nda; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, etki yatırımcılığının temel kaideleri, Türkiye’yi bu yeni alanda bekleyen fırsatlara yer verildi. EYDK tarafından hazırlanan bu ilk raporda, Türkiye’nin ulusal öncelikleriyle uyumlu hareket etmenin ve bu önceliklere EYDK penceresinden yön verebilmenin öneminin altı çizildi.

Etki Yatırımı Ekosistem Çalışması

Etki Yatırımı Ekosistem Çalışması, mülteci geçim kaynakları, kadınların güçlendirilmesi, yenilenebilir enerji, sağlık teknolojisi ve finansal katılım olarak Türkiye’de en yüksek etkinin yaratılabileceği beş kilit alanı göstermektedir. Bu kilit alanların Türkiye’deki girişimcilik faaliyetleri ile uyumlu hale getirilmesi için sermayenin artırılması ile etki ve ölçeklendirme modelleri kritik önem taşır.

SKA Türkiye Yatırımcı Haritası

UNDP SDG Impact tarafından geliştirilen SKA Yatırımcı Haritaları, hedef pazarlarda ve sektörlerde SDG’ye olanak sağlayan yatırım fırsatları ve koşulları hakkında derinlemesine raporlardır. SKA Türkiye Yatırımcı Haritası, Teknoloji ve İletişim, Ulaştırma, Yenilenebilir ve Alternatif Enerji, Eğitim, Sağlık, Yiyecek-İçecek, Tüketim Malları, Altyapı ve Finansallar olmak üzere 9 öncelikli sektörde belirlenen, 27 yatırım alanı hakkında detaylı bilgi veren bir rehber görevi görmektedir.