Yayınlar

Etki Yatırımı Ekosistem Çalışması, SKA Türkiye Yatırımcı Haritası

Kentsel İyileşme ve İlerleme Raporu

Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) ve Global Steering Group for Impact Investment (GSG), Türkiye’de daha dayanıklı ve kapsayıcı kentlere giden yolda güçlerini birleştirdi. Ortaya konulan “Kentsel İyileşme ve İlerleme” çerçevesi, bütüncül plancılığı, yerel topluluk inşasını, paydaş ilişkileri yönetimini ve sürdürülebilir sermayeye ve ticari imkanlara erişimi temel alanlar olarak ele alıyor. Çerçeve, önerdiği kentsel araçlar ile bir pilot projede sahaya da yansıtılacak. Etki yatırımı, trilyon dolarlık küresel bir pazar olarak, sosyal ve çevresel alanda daha aktif ve sorumlu bir özel sektörü savunuyor.

Etki Yatırımı ve Sivil Toplum Konferansı

Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu ve Sivil Toplum Destek Programları Teknik Destek Projesi kapsamında, T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı işbirliği ve EYDK ile 29 Mart 2022 tarihinde düzenlenen “Etki Yatırımı ve Sivil Toplum Konferansı” raporu yayımlandı. Bu rapor, EYDK ortaklığında, 29 Mart 2022 tarihinde 60 katılımcı ile İstanbul’da gerçekleştirilen “Etki Yatırımı ve Sivil Toplum Konferansı” çıktılarının tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

Etki Yatırımları için Güç Birliği Raporu

Etki Yatırımları için Güç Birliği Raporu, Türkiye’nin MIKTA platformu dönem başkanlığı kapsamında, beş G20 üye ülkesinin (Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Avustralya) etki liderleri tarafından hazırlandı.  Etki ekonomisine geçiş için daha güçlü ve koordineli eylemler noktasında proje ortaklarının ortak duruşunu gözler önüne seren rapor, ayrıca yerel piyasa bilgilerini, mücadele alanlarını, potansiyelleri ve politika önerilerini kapsayan ülke profillerini içeriyor. 

“Birlikten Kuvvet Doğar” Strateji Raporu

EYDK Arama Konferansı’nın hikayesi…

ve Türkiye’de etki ekonomisine giden yol

2022

Girişimciler ile Sürdürülebilir Gelecek Sohbetleri: Etki Hikayeleri Etkinliği Sonuç Bildirgesi

EYDK, ekosistemde halihazırda var olan etki odaklı girişimlerin sesini duyurmak, yolculuklarını ve yarattıkları değişimleri dinlemek için “Girişimciler ile Sürdürülebilir Gelecek Sohbetleri” etkinlik serisi düzenlemektedir. Serinin ilk etkinliği “Etki Hikayeleri” temasıyla, 26 Mayıs tarihinde 4 etki girişimcisi ile gerçekleştirilmiştir.

Etki Yatırımında Etki Ölçümlemesi ve Yönetimi Üzerine Çerçeve Metni

Bu belgenin, olumlu ve olumsuz etki hususlarının yatırım ve iş kararlarına dahil edilmesi ve ayrıca ilgili alandaki değişiklik ve gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi adına, yatırımcılar, işletmeler ve diğer paydaşlar tarafından kullanılması amaçlanmaktadır. Etki yatırımının, etki yönetiminin ne olduğu, dünyadan ve Türkiye’den örnekleri ele alınmaktadır. Katkılarınız ile belirli aralıklarla güncellenecek olan bu belgeye eklemelerinizi en geç 31 Ocak 2022 tarihine kadar bu form üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Bir Etkinleştirici Olarak EYDK Raporu

Bir Etkinleştirici Olarak EYDK Raporu’nda; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, etki yatırımcılığının temel kaideleri, Türkiye’yi bu yeni alanda bekleyen fırsatlara yer verildi. EYDK tarafından hazırlanan bu ilk raporda, Türkiye’nin ulusal öncelikleriyle uyumlu hareket etmenin ve bu önceliklere EYDK penceresinden yön verebilmenin öneminin altı çizildi.

Etki Yatırımı Ekosistem Çalışması

Etki Yatırımı Ekosistem Çalışması, mülteci geçim kaynakları, kadınların güçlendirilmesi, yenilenebilir enerji, sağlık teknolojisi ve finansal katılım olarak Türkiye’de en yüksek etkinin yaratılabileceği beş kilit alanı göstermektedir. Bu kilit alanların Türkiye’deki girişimcilik faaliyetleri ile uyumlu hale getirilmesi için sermayenin artırılması ile etki ve ölçeklendirme modelleri kritik önem taşır.

SKA Türkiye Yatırımcı Haritası

UNDP SDG Impact tarafından geliştirilen SKA Yatırımcı Haritaları, hedef pazarlarda ve sektörlerde SDG’ye olanak sağlayan yatırım fırsatları ve koşulları hakkında derinlemesine raporlardır. SKA Türkiye Yatırımcı Haritası, Teknoloji ve İletişim, Ulaştırma, Yenilenebilir ve Alternatif Enerji, Eğitim, Sağlık, Yiyecek-İçecek, Tüketim Malları, Altyapı ve Finansallar olmak üzere 9 öncelikli sektörde belirlenen, 27 yatırım alanı hakkında detaylı bilgi veren bir rehber görevi görmektedir.