“Etki” kavramı nereden gelmektedir?

Finansal literatürde etki kavramı, bir yatırımdan dolayı elde edilen sosyal ve / veya çevresel iyileşmeyi veya düzelmeyi ifade etmektedir. Finansal bir yatırım yaparken sosyal veya çevresel bir konuda elde ettiğiniz artı değer “etki”dir.

Etki yatırımının amacı nedir?

Yatırımı planlarken karlılık hesaplarının yanısıra o yatırımın sosyal ve / veya çevresel bir fayda oluşturmasını da rakamlandırarak yatırım bütçenize dahil ederseniz yatırımınız size hem finansal karlılık , hem de sosyal ve / veya çevresel bir katma değer oluşturmuş olarak geri döner. Etki Yatırımı, yatırım bütçesi yapılırken kullanılan bir filtre gibidir.Etki yatırımını hedefleyerek yapılan bir yatırımda üç haneli kar söz konusudur; riskin giderilmesi, kar ve sosyal/ çevresel etki.

Etki yatırımı hakkında daha fazla bilgi almak için www.etkiyap.org adresini ziyaret ediniz.

Etki yatırımı modeli nerede ve hangi alanlarda uygulanabilir?

Dünyada hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde uygulanan etki yatırımları, sosyal ve çevresel boyutları çözüm bekleyen sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, mikrokredi, erişilebilir sağlık ve eğitim hizmetleri gibi alanlarda yer bulmaktadır.

Etki yatırımı kavramının çıkış noktası nedir?

2015 yılında Birleşmiş Milletler’in ilan ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile dünyada yatırım dünyasında bir paradigma değişikliği gerçekleşti ve etki yatırımı modeli hızla yayılmaya başladı. Birleşmiş Milletler’in 2030 yılına kadar tamamlanması beklenen 17 adet sürdürülebilir kalkınma amacı ve buna bağlı 169 hedef bulunmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında detaylı bilgi için ziyaret edin. https://turkey.un.org/tr/sdgs

Neden etki yatırımı?

 • Etki Yatırımı modeli, yatırımların sadece finansal getiri elde etmek amacıyla yapılacağı, diğer taraftan sosyal veya çevresel meseleler için sadece bağışlarla çözüm bulunması gerektiği yönündeki geleneksel inancı yıkan bir modeldir.
 • Etki yatırımı modeli, bir yandan sosyal veya çevresel konulara yatırım fırsatını gözetirken, diğer yandan yapılan yatırımdan finansal gelir elde etmeyi hedefler. Bu yönüyle yatırımcı yaptığı yatırımla hem kar elde eder, hem de stratejik olarak tercih ettiği sosyal veya çevresel sorunu gidermek ve bu sayede pozitif etki oluşturmak için bir yatırım yapmış olur.

Kimler etki yatırımı yapabilir?

 • Bankalar
 • Sigorta Şirketleri
 • Bireysel Yatırımcılar
 • Fon Yöneticileri
 • Özel Fon Şirketleri
 • Emeklilik Fonları
 • Vakıflar
 • Kamu Kurumları
 • Kamu Şirketleri
 • Özel Şirketler
 • Belediyeler
 • Kalkınma Ajansları
 • Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Kimler etki yatırımı yapabilir?

 • Bankalar
 • Sigorta Şirketleri
 • Bireysel Yatırımcılar
 • Fon Yöneticileri
 • Özel Fon Şirketleri
 • Emeklilik Fonları
 • Vakıflar
 • Kamu Kurumları
 • Kamu Şirketleri
 • Özel Şirketler
 • Belediyeler
 • Kalkınma Ajansları
 • Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Etki yatırımını diğer modellerden ayıran özellikler nelerdir?

 • Yatırımın amacının sosyal ve çevresel çözümlere katkı vermeyi hedeflemesi
 • Piyasa fiyatının altı ile riske göre ayarlanmış piyasa fiyatı aralığında finansal getiri hedeflemesi
 • Yatırımda çeşitli varlık türlerinin kullanılması
 • Yatırımcının sosyal veya çevresel performansı ölçümleme ve rapor etmeyi taahhüt etmesi

Hayırseverlik etki yatırımı mıdır?

Hayırseverlik etki yatırımı değildir; kaynakların para, mal hatta zaman cinsinden ihtiyaç sahiplerine bağışlanmasıdır. Bağış yapanı motive eden genellikle duyduğu şükran ve topluma geri verme duygusudur. Topluma karşı sorumlu olmanın bir gereği olarak bağışın sebebi dini ve sosyal motivasyonlar da olabilir. Bağış yapan, iş hayatında elde ettiği başarının içinde yaşadığı toplumun kendisine bahşettiği fırsatlardan kaynaklandığı inancıyla, kazanımlarından içinde var olduğu topluma bir pay vermesi gerektiğini düşünerek bağış yapar. Kar elde etme amacı yoktur.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) etki yatırımı mıdır?

KSS etki yatırımı değildir; sürdürülebilirlik ve toplumla bütünleşmekle ilgilidir. Çevrenin korunmasında, insan haklarına saygı gösterilmesinde, şirket içinde etik değerlerin korunmasında kritik rol oynar. Aynı zamanda şirketin imajı ve itibarını belirler ve dolaylı olarak şirketin finansal ve ekonomik performansını etkileyebilir. KSS projeleri doğrudan kar elde etmeyi değil, kuruma imaj ve itibar kazandırmayı hedefler.

Bu sayfanın içeriğinde etkiyap.org sayfasındaki Sıkça Sorulan Sorular kısmı referans olarak alınmıştır.