Yeni dijital platform, insanların ve gezegenin yararına olacak Türkiye’deki yatırımları teşvik ediyor

UNDP’nin desteğiyle oluşturulan SKA Yatırımları Türkiye platformu, yatırımcılara fonlarının sürdürülebilir kalkınmaya nasıl katkı sağladığını gösteriyor.

İstanbul, 3 Şubat 2022 – Bugün tanıtılan yeni dijital platform, yatırımcıları Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA’lar) yönelik ölçülebilir ilerleme sağlayan girişimlere yönlendirecek. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) finansal desteği ve Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) iş birliği ile oluşturulan SKA Yatırımları Türkiye platformu,  gezegeni ve insanları korumayı hedefleyen etki yatırımları için özel sektör finans kaynaklarını harekete geçirmeyi amaçlıyor.  Yatırımcılar, girişimciler ve fon sağlayan kuruluşlar için tek durak noktası olarak tasarlanan platform, Türkiye’deki SKA yatırım fırsatlarını belirlemek için gereken birleşik standartları, araçları, hizmetleri ve iyi uygulamaları sunmayı amaçlıyor.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton; “Özel sektörün dahiliyeti olmadan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmamız mümkün değil. Bu nedenle, iyi bir getiri sağlarken gezegenimizi ve insanların refahını korumaya yardımcı olmak isteyen yatırımcılara yol gösterici olacak bu yeni platformu tanıtmaktan çok memnunuz” dedi.

EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil; “Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de sürdürülebilir kalkınma gündeminin gerçekleştirilmesi sürecinde özel sektöre önemli rol düşüyor. SKA Yatırımları Türkiye Platformu ile yatırımcılara etki verilerine ve standartlarına bağlı yatırım fırsatlarının sunulması ve denetimden geçmiş başarı hikayelerinin paylaşılması, SKA’lara uyumlu etki yatırımları konusunda gereken bilincin oluşması sağlanacaktır. Özel sektörü harekete geçirmeyi hedefleyen bu platformun etki ölçümü ve yönetiminin önemine de ışık tutacağını ve etki yıkamasına karşı bilinçlenme noktasında önemli bir referans noktası olacağını düşünüyoruz. Bu platform ile, SKA’lara bağlı etki odaklı yatırımların artarak çoğaldığını ve her geçen gün daha çok başarı hikayesinin yayınlandığını görmeye başlayacağız” dedi.

SKA Yatırımları Türkiye platformu, Türkiye’de SKA odaklı yatırımlar için gelecek vaat eden alanları gösteriyor ve SKA etkisi yüksek belirli yatırımları listeliyor. Yatırımcılar platformda; ilgili bölge, sektör, beklenen etki, etki gösterge getirisi, yatırım zaman dilimi ve yatırımın pazar büyüklüğü gibi bilgilere ulaşılabilecek. Etki yatırımlarına ilişkin platformda yer alan sektörler ise şöyle: Tüketim ürünleri, eğitim, mineral işletmeleri, finans, yiyecek ve içecek, sağlık hizmetleri, altyapı, yenilenebilir kaynaklar, kaynak dönüşümü, hizmetler, ulaşım, teknoloji ve iletişim. Platformda; yatırım fırsat alanları ve SKA yatırım listesi, UNDP Türkiye ve UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) iş birliğinde hazırlanan SKA Yatırım Haritası Türkiye ile uyumlu bir şekilde geliştirildi.

Platformda genel bilgilerin yanı sıra Türkiye’de SKA’lara uyumlu etki yatırımlarına yönelik başarı hikayeleri yer alıyor ve etki yatırımları ile ilgili oluşturulan bilgi havuzu ile eğitim araçlarına ücretsiz ulaşılabilecek bir açık kaynak sağlanıyor. Platformdaki eğitim içerikleri UNDP IICPSD ile iş birliği içinde hazırlanıyor.

Platformun hedef kitlesinde, SKA’ların başarılı olması için sermaye sunmak isteyen yatırımcılar, SKA’ları etkinleştiren etkiyi ölçmek isteyen vakıflar, dahili karar verme mekanizmalarını SKA’lar ile uyumlu hale getirerek bu sağlanacak katkıyı doğrulamak ve bağımsız güvence yoluyla iletmek isteyen özel sermaye fonları, tahvil ihraççıları ve teşebbüsleri bulunuyor. Ayrıca, SKA’ların etki standartlarının karar verme çerçevesini geliştirebilecek etki yönetimi ve ölçümü eğitiminden yararlanmak isteyen akademisyenler, akredite ve bağımsız güvence verenler olarak hareket etmek isteyen danışmanlık firmaları, yerel yatırım fırsatlarını veya SKA ile ilgili projeleri desteklemek için ortaklar bulmak isteyen kalkınma finansmanı kurumları ve özel yatırımları ülkesine çekerek toplumun gelişmesini hedefleyen kamu kuruluşlarına fayda sağlanması bekleniyor.

Türkiye’de etki yatırımı modelinin gelişmesini ve iyi işleyen bir etki yatırımı ekosisteminin oluşturulmasını sağlamak amacı ile kurulan ve UNDP’nin de içinde yer aldığı EYDK, tüm paydaşları buluşturarak etki yatırımını Türkiye’de ana akım bir yatırım modeli haline getirmeyi amaçlıyor.

SKA Yatırımları Türkiye platformuna ulaşmak için: https://sdg.eydk.org/

Ayrıntılı bilgi için:

Sezin Bulum
Marjinal Porter Novelli
0533 282 29 70    sezinb@marjinal.com.tr 

UNDP, krizlere dayanıklı toplumlar inşa etmek ve herkes için yaşam kalitesini yükseltecek türden büyümeyi artırarak sürdürmek amacıyla toplumun her kesiminden insanlarla ortaklık kuruyor. Sahada 177 ülkede ve toprakta, güçlü bireyler ve güçlü toplumların oluşturulmasına katkı sağlayacak küresel perspektif ve yerel içgörüler sunuyor. tr.undp.org

EYDK 

Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), etki yatırımlarının gelişimini kolaylaştırmayı ve Türkiye’de iyi işleyen bir ekosistem kurmayı amaçlamaktadır ve etki yatırım modelini Türkiye’de yaygın, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yatırım seçeneği haline getirmeyi vizyon edinmiştir. https://www.eydk.org/about-eydk/