EYDK, Yılın Son Kurul Toplantısını Gerçekleştirdi!

Toplantıda EYDK Başkanı, Sn. Şafak Müderrisgil ve EYDK Genel Sekreteri, Sn. Dr. Onur İlhan 2022 yılı EYDK faaliyetleri içeren bir sunum gerçekleştirdiler.

EYDK ev sahipliğinde COP27’de gerçekleştirilen Etki Girişimleri ve İklim Eylemi Bağlamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Paneli katılımcıları EYDK Başkanı Sn. Şafak Müderrisgil, Founder One Etki Lideri Sn. Cem Leon Menase, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Sn. Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası, Sürdürülebilirlik ve Çevresel Sosyal Etki Yönetimi Müdürü Sn. Erhan Çalışkan konferansla ilgili izlenimlerini üyelerle paylaştılar.

Türkiye’nin MIKTA platformu dönem başkanlığı çerçevesinde T.C. Dışişleri Bakanlığı desteğinde ve The Global Steering Group for Impact Invesment koordinasyonunda MIKTA ülkesi etki liderleri tarafından hazırlanan Etki Yatırımları için Güç Birliği Raporu ile ilgili T.C. Dışişleri Bakanlığı, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı, Daire Başkanı, Sn. Aslı Güven söz alarak MIKTA platformunun öneminden bahsetti ve raporun işbirliğine katkısına dair görüşlerini aktardılar.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) EYDK yeni temsilcisi HMB Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ali İbrahim Gür de toplantıya katılarak görüşlerini paylaştılar.