Etki yatırımı ekosisteminin öncüleri deneyimlerini paylaştı

UNDP ve EYDK iş birliğinde düzenlenen çevrimiçi panelde uzmanlar sürdürülebilir gelecek için finansman geliştirici ortaklıklar kurmanın şart olduğunu belirtti.

24 Mart 2022, İstanbul – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) iş birliğiyle düzenlenen etki yatırımı konulu panelde, İngiliz uzmanlar Türk finans sektörünün liderlerine deneyimlerini aktardı. Birleşik Krallık Refah Fonu’nun katkılarıyla düzenlenen panel, 1 trilyon ABD doları tutarındaki yeni fonu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda (SKA’lar) belirtilen çevresel ve sosyal hedeflere kanalize etmeye yönelik UNDP’nin  dört yıllık küresel girişiminin bir parçası olarak düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmacısı olarak Küresel Sosyal Etki Yatırım Yönlendirme Grubu (GSG) ve Portland Trust Başkanı Sir Ronald Mourad Cohen yer aldı. Cohen, 1972’de öncü bir İngiliz risk sermayesi şirketi olan Apax Partners’ı kurdu. İngiltere’nin G8 başkanlığında (2013-2015) kurulan Sosyal Etki Yatırım Görev Gücü’ne başkanlık etti. Cohen, finansal getirileri somut sosyal ve çevresel ilerleme ile birleştirmeyi amaçlayan Birleşik Krallık sosyal yatırım hareketine öncülük ediyor.

Küresel Sosyal Etki Yatırım Yönlendirme Grubu (GSG) Başkanı Sir Ronald Cohen, açılış konuşmasında şunları söyledi: “Etki yatırımı artık her yerde ana akım bir konu haline geldi, çünkü liderler, hükümetlerin sosyal öncelikleri ve çevresel hedeflerine ulaşmaları için özel sermayeyi getirmeden, zorlukların üstesinden gelme çabalarını finanse etmenin çok zor olduğunun artık farkındalar. Özel sermayeyi çekmek için yenilikler yapmaya başlayabiliriz. Bu yenilikler; sosyal etki tahvilleri veya kalkınma etki tahvilleri şeklinde olabilir, bu tahvillerle elde edilen sonuçların ödenmesi için sonuç fonlarının yaratılması yoluyla olabilir, özel sermaye ve etki risk sermayesi yoluyla gelebilir. Şu anda 3 trilyon dolar değerinde sürdürülebilirlik bağlantılı tahviller geliyor. Bu araçların tümü, karşılaşılan büyük sosyal zorlukların üstesinden gelmek için kullanılabilir. Umarım bu paneliniz bu araçları geniş ölçekte kullanmanın yolunu gösterecektir” dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Etki yatırımı, SKA’ların iddialı hedefleri ile dünyanın bunları karşılamak için sahip olduğu mali kaynaklar arasındaki uçurumu kapatmanın önemli bir yolu. SKA’lara ulaşmak için özel sermayeyi harekete geçiremezsek, gezegeni ve insanları koruma şansımız olmayacak” dedi.

Panele; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, Türkiye Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Genel Sekreteri Serkan Volondova, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Etki Yatırımı için Küresel Yönlendirme Grubu (GSG) CEO’su Cliff Prior Uluslararası Sosyal Fayda (SVI) Etki Yöneticisi Adam Richards, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Bürosu Baş Proje Yöneticisi Ahmet Cüneyt Selçuk,  Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) Başkanı Şafak Müderrisgil, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Refah Fonu’ndan Jamie Banks ve UNDP SKA Etki Prohramı Yöneticisi Fabienne Michaux  katıldı.

Panel, özel yatırım finansmanını insanlar ve gezegen için daha iyi çözümler sunan girişimlere yönlendirme konusunda İngiltere ve Türkiye’deki deneyimleri ve bilgi birikimini paylaşmak amacıyla gerçekleştirildi. Tartışma konuları arasında yatırımın etkisinin ölçülmesi, küresel standartların belirlenmesi ve yatırımcıların farkındalığını artırılması yer aldı. Konuşmacılar ayrıca, Etki Yatırımı için Küresel Yönlendirme Grubu (GSG) ve İngiltere’nin GSG ile ortak liderliğindeki G7 Etki Görev Gücü ve gündemleri hakkında bilgi verdi.

Bilgi için:

Sezin Bulum, Marjinal Porter Novelli +90 533 282 2970 sezinb@marjinal.com.tr

Deniz Şilliler Tapan, UNDP Türkiye, deniz.tapan@undp.org

UNDP, krizlere dayanıklı toplumlar inşa etmek ve herkes için yaşam kalitesini yükseltecek türden büyümeyi artırarak sürdürmek amacıyla toplumun her kesiminden insanlarla ortaklık kuruyor. Sahada 177 ülkede ve toprakta, güçlü bireyler ve güçlü toplumların oluşturulmasına katkı sağlayacak küresel perspektif ve yerel içgörüler sunuyor. tr.undp.org

EYDK (Etki Yatırım Danışma Kurulu), etki yatırımında uluslararası ortaklıklar, modeller ve projeler kurarken, etki yatırımını Türkiye’de ana akım bir yatırım modeli haline getirmek amacıyla önde gelen 30 kurum tarafından kurulmuştur. Eydk’nın öncelikli hedefi, etki yatırımı için gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesini sağlamak, şeffaf ve kapsayıcı bir ekosistem oluşturmak, farkındalık ve yetkinliği artırmak ve etki ölçümü ve yönetimi için ulusal bir çerçeve tasarlamaktır. https://www.eydk.org/eydk-hakkinda/