EYDK’nın İkinci Kurul Toplantısı Gerçekleşti

 

EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil:

GSG üyeliğiyle, Türkiye etki yatırımı ekosistemi uluslararası ortama açılacak”

 

Etki yatırımını Türkiye’de ana akım bir yatırım modeli haline getirmek ve Türkiye’nin bu alanda uluslararası iş birliklerine, modellere ve projelere imza atabilmesini sağlamak hedefiyle kurulan Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), Global Steering Group for Impact Investment (GSG) CEO’su Cliff Prior’un katılımıyla ikinci toplantısını düzenledi. EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil, iki yıllık bir çalışmanın sonucunda gerekli hazırlıkların tamamlanarak, paydaşların da desteğiyle Türkiye adına GSG’ye üyelik sürecini başlattıklarını belirtti.

Türkiye’yi etki yatırımı alanında dünya sahnesine taşımak için bir araya gelen 30 lider kurum tarafından kurulan Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), ikinci kez 15 Eylül’de Global Steering Group for Impact Investment (GSG) CEO’su Cliff Prior’un da katılımıyla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan, etki yatırımı ve girişimlerinin savunucusu GSG’nin ve EYDK’nın GSG’ye katılmasının önemi paylaşıldı.

Global Steering Group for Impact Investment (GSG) CEO’su Cliff Prior ve ekibini konuk etmekten mutluluk duyduklarını belirten EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil, konuşmasında şunlara değindi: EYDK’nın GSG üyeliği, Türkiye etki yatırımı ekosisteminin uluslararası ortama açılan penceresi olacak. EYDK, bir yandan Türkiye’de etki yatırımı konusunda  tüm paydaşlarıyla sinerji içinde faaliyetlerini sürdürürken, bir yandan da GSG’ye üye olmak suretiyle dünya ligine girecek; GSG’nin sunduğu uluslararası bilgi ve iletişim ağlarına dahil olacak. GSG nezdindeki uluslararası ortamda hem kendi potansiyelini anlatma fırsatı hem de başka ülkelerin perspektifini dinleme fırsatı bulurken, oluşacak uluslararası işbirliklerinde yerini alabilecek. GSG’ye üyelik sadece ülke düzeyinde farklı sektörlerden ve kesimlerden bir araya gelen paydaşların temsil edildiği ve tüzel kişiliğe sahip bir üst kurulun başvurmasıyla başlayan bir süreç. EYDK, iki yıllık bir çalışmanın sonucunda gerekli hazırlıklarını ve yapılanmasını tamamlamış bir tüzel kişilik olarak, paydaşlarının da desteğiyle Türkiye adına GSG’ye üyelik sürecini başlatmış bulunmaktadır.”

Global Steering Group for Impact Investment (GSG) CEO’su Cliff Prior ise yaptığı konuşmada: “Türkiye’de bu alana odaklı bir Ulusal Danışma Kurulu oluşturulması konusunda ilerleme kaydedildiğini görmekten memnuniyet duydum. Etki yatırımlarının geliştirilmesinde veriye dayalı eylem planı ve çalışma gruplarının rolü büyüktür.  Türkiye’de toplumun ve çevrenin daha da iyileştirilmesine yardımcı olacak güçlü, çeşitli ve eylem odaklı bir geleceğe dönük etki yatırımlarının gerçekleşmesini görmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.