EYDK, Türkiye’nin ilk Etki Yatırımı Zirvesi’ni Gerçekleştirdi

Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) tarafından bu yıl birincisi düzenlenen, EYDK Etki Yatırımı Zirvesi 2024 “Etkiyi Hızlandırmak: Geleceği Şekillendir, Birlikte Dönüştür” temasıyla 23-24 Mayıs tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde başarıyla tamamlandı.

Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), 2021 yılından bu yana Türkiye’de etki yatırımı ekosisteminin  gelişimine öncülük etmek ve sürdürülebilir kalkınmayı etki ekseninde teşvik etmek için  faaliyetlerini sürdürüyor. Kamu, özel sektör ve kar amacı gütmeyen sektörlerden gelen üyeleri ile birlikte, aynı zamanda uluslararası etki yatırımı ağı  GSG Impact’in Türkiye’yi temsile yetkili ulusal ortak statüsüyle, Türkiye’nin etki yatırımları konusunda bölgesel lider ülke olarak konumlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye’nin etki yatırımı konusunda gösterdiği gelişim sürecinde, ilk sosyal etki tahvilinin hayata geçirilmesi ve etki fonlarının kurulması 2023 yılının önemli dönüm noktaları olarak sayılıyor. EYDK Etki Yatırımı Zirvesi 2024, Türkiye’nin etki ekonomisine geçiş sürecinde kat ettiği yolu vurgularken, etki yatırımları konusunda farkındalığının artırılması, teşvik edilmesi ve bu alandaki işbirliklerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Basın Bülteni.