EYDK İkinci Yuvarlak Masa Toplantısı Basın Bülteni Yayınlandı

 

EYDK’nın II. Yuvarlak Masa etkinliğinde sürdürülebilir kalkınma amaçları odağında ileriye dönük adımlar belirlendi

Etki yatırımını Türkiye’de ana akım bir yatırım modeli haline getirmeyi hedefleyen EYDK, ilk yuvarlak masa toplantısının ardından ikincisini düzenleyerek sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirmek için atılacak adımları belirledi.  

Etki yatırımını Türkiye’de ana akım bir yatırım modeli haline getirmek ve Türkiye’nin etki yatırımı alanında uluslararası iş birliklerine, modellere ve projelere imza atabilmesini sağlamak hedefiyle kurulan Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), yuvarlak masa etkinlikleri düzenleyerek etki yatırımı bağlamında BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA’lara) ulaşılması için yapılması gerekenleri değerlendiriyor.

EYDK bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde üye kurumlarının etki yatırım potansiyelini ve SKA uyumunu öğrenmek için bir anket gerçekleştirmiş, sonrasında ise bu ankete bağlı olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Neresindeyiz?” konulu ilkyuvarlak masa etkinliğini düzenlemişti.

EYDK’nın II. Yuvarlak Masa Etkinliği, ilk yuvarlak masa toplantısının ardından atılması gereken adımları ortaya koymayı amaçlıyor. Yuvarlak masa toplantılarına rehberlik eden anket, etki yatırımının temel unsurlarına odaklandı. Yapılan değerlendirmelerde “etki oluşturma niyetinin” orta düzeyde mevcut olduğu ancak ulusal bir etki yönetimi çerçevesinin olmamasının bir darboğaza yol açtığına değinildi. Yine de etki ölçümündeki yetkinlik, yerel ekosistem için büyük bir zorluk olarak tanımlanmadı. Bu tutarsızlık üzerinde düşünülmesine ve ilk yuvarlak masa bulguları üzerinden gidilmesinin önemine dikkat çekildi.

24 Ağustos 2021’de gerçekleşen ikinci yuvarlak masa toplantısında aşağıdaki hedeflere ulaşılması amaçlandı:

EYDK üyeleri tarafından öncelik verilen destekleyici eylemlerle ilgili olarak Türkiye’de etki yatırımı unsurlarının mevcut durumunu detaylandırılması ve notların ilk yuvarlak masanın daha genelleştirilmiş sonuçlarıyla karşılaştırılması.
Etki yatırımının temel unsurlarını beslemek için öncelikli eylemler ile yerel ekosistemdeki başlıca zorluklar arasındaki tutarsızlığın tartışılması ve notların ilk yuvarlak masanın daha genelleştirilmiş sonuçlarıyla karşılaştırılması.

Toplantının katılımcıları arasında UNDP İstanbul Uluslararası Kalkınma Özel Sektörü Merkezi Direktörü Gülçin Salıngan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği-TKBB Kurumsal İletişim Müdürü Fatma Çınar, TurkvenDirektörü Hale Özsoy Bıyıklı, idacapital, Yönetici Ortağı Cem Baytok, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan ve Garanti BBVA Sorumlu Bankacılık Koordinasyon Yöneticisi Nazlı Çakıroğlu Boysan yer aldı.

EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil, görüşlerini şöyle dile getirdi: “Etki ölçümü ve yönetiminde yetkinlik vazgeçilmezdir. Bu alan küresel olarak hala yeni bir alan ve Türkiye hızlı hareket ederek rekabet avantajı elde edebilir. Ülkemiz bu alanda kendini konumlandırdıktan sonra, yenilikçi fonlar ve araçlar aracılığıyla sermayeyi harekete geçirmek daha kolay olacaktır.”

 

Turkven Direktörü Hale Özsoy Bıyıklı yuvarlak masa etkinliğinde düşüncelerini şöyle ifade etti: “Makul oranlarda sermayeye erişim ve yenilikçi fonlara sahip olmamız gerekli ancak bunlar Türkiye’de etki ölçümü ve yönetimi kurulmadan sağlanamaz”.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği-TKBB Kurumsal İletişim Müdürü Fatma Çınar ise İlgili ulusal ve uluslararası kurumları EYDK’ya davet etmeye devam etmek bilgi tabanını ve ağını güçlendirecektir” diyerek görüş bildirdi.

UNDP İstanbul Uluslararası Kalkınma Özel Sektörü Merkezi Direktörü Gülçin Salıngan, “Doğru altyapı ile Türkiye, MENA ve Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgelerinin potansiyelinden yararlanmak için etki yatırımları açısından katalitik bir giriş noktası olabilir” dedi.

idacapital, Yönetici Ortağı Cem Baytok şu değerlendirmede bulundu: Etki sermayesini Türkiye’ye çekmenin iki yolu vardır; kalkınma finansmanı ve know-how birikimi yoluyla yerel yatırımcı kapasitesi yaratma ve farklılaşma konusunda ülkemize özgü zorluklara odaklanma.”

EYDK Sosyal Medya Hesapları

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eydk/

Twitter: https://twitter.com/eydk_turkey

Instagram: https://www.instagram.com/eydkturkey/