“Birlikten Kuvvet Doğar” raporu açıklandı
EYDK’nın 2022 aksiyon planı belirlendi

Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) tarafından YASED ve PwC desteğiyle 20 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen Arama Konferansının çıktıları doğrultusunda oluşturulan “Birlikten Kuvvet Doğar” raporu açıklandı. EYDK Genel Sekreteri Onur İlhan, raporda Avrupa Yeşil Mutabakatı, kadınların güçlendirilmesi ve sığınmacıların geçim kaynaklarına ek olarak, yeşil şehirler ve katılım finansın da stratejik temalar olarak öne çıktığını belirtti.

26 Ocak’ta online bir etkinlikle açıklanan raporda; sosyal ve çevresel pozitif, ölçülebilir etki yaratarak finansal getiri sağlamayı hedefleyen ve küresel ölçekte 2,3 trilyon dolar seviyesine ulaşan etki yatırımlarında ulusal üst kurul olarak konumlanan EYDK’nın odaklanacağı alan ve temalar ortaya kondu. Bu bulgular kapsamında EYDK çalışma gruplarının misyon ve görevleri aktarıldı.

Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) tarafından YASED ve PwC desteğiyle 20 Ekim’de düzenlenen çevrimiçi arama konferansında, 31 lider konuşmacı dört tematik oturumda görüşlerini paylaştı. Görüşler neticesinde EYDK’nin rolleri; farkındalık yaratmak ve ortak bir dil geliştirmek, ulusal etki ekosisteminin kurulmasını desteklemek, politika diyaloğunu ve ulusal hedefleri desteklemek ve yönlendirmek, yerel ve küresel iş ve bilgi ağlarıyla güçlü ortaklıklar kurmak, ulusal etki ölçümü ve yönetimi kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak olarak teyit edildi.

EYDK’dan beklenen perspektifler

EYDK’nın, mevcut kapasite geliştirme, farkındalık artırma, etki ortaklıkları kurma, milli ekosistemi ve politika yapıcıları destekleme perspektiflerini pekiştirecek şekilde sahip olması beklenen ilave perspektifler ise; politika diyaloğunda aktif, merkezi ve yönlendirici bir konum üstlenmek, etki girişimcilerini ve etki fonlarını desteklemek, sürdürülebilir etki sermayesi akışı için etki ölçümü ve yönetimi alanında daha kapsamlı çalışmalar yürütmek olarak kayda geçti. 

EYDK’nın, mevcut Avrupa Yeşil Mutabakatı, kadınların güçlendirilmesi ve sığınmacıların geçim kaynakları temalarına ek olarak, yeşil şehirler ve katılım finans temalarında da aktif rol üstlenmesi ve İstanbul Finans Merkezi kapsamında işbirlikleri ve projeler geliştirmesi talep edildi.

Talepler bağlamında EYDK’nın çalışma grupları, görev tanımları ve 2022 aksiyon planı önerileri raporda duyuruldu. Bu çalışma grupları; Etki Ortaklıkları Çalışma Grubu, Sürdürülebilir Kalkınma ve Politika Çalışma Grubu, Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu, Kurumsal İletişim Çalışma Grubu olarak belirlendi.

Çalışma gruplarının ilk toplantısı şubat ayında 

EYDK Genel Sekreteri Onur İlhan: “Arama konferansında EYDK’nın ana rolleri; farkındalık yaratmak, tüm paydaşları destekleyerek etki ekonomisini güçlendirmek, insan kaynağı yaratılmasına destek olmak, yerel ve küresel ortaklıklar kurmak ve politika diyaloğunu aktif bir şekilde yönetmek olarak nihai halini aldı. Avrupa Yeşil Mutabakatı, kadınların güçlendirilmesi ve sığınmacıların geçim kaynaklarına ek olarak, yeşil şehirler ve katılım finans da stratejik temalar olarak öne çıktı. Bu rol ve temaları savunacak ve sonuç üretecek dört çalışma grubumuz şubat ayında ilk toplantılarını yapacak.”

“Rapor, etki yatırımcılığının geliştirilmesine rehberlik edecek”

YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova: “YASED olarak sürdürülebilirlik ve ESG gündemimizi Sürdürülebilir Kalkınma Platformumuz kapsamında tüm değerli üyelerimiz ve paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla takip ediyoruz. Platformumuzun en önemli hedeflerinden biri, sürdürülebilir kalkınma amaçlarında daha hızlı ve somut ilerleme kaydetmek için etki yatırımlarını artırmak. Bu amaca hizmet eden en önemli oluşum olarak EYDK’nın üstlendiği misyonun kritik öneminin farkındayız ve bu nedenle EYDK bünyesinde aktif bir şekilde yer alarak ülkemiz etki yatırımcılığı ekosisteminin sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve etki yatırımlarının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Birlikten Kuvvet Doğar Raporu’nun önümüzdeki dönemde ülkemizde etki yatırımcılığının geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalarımıza başarılı bir şekilde rehberlik edeceğinden eminiz. Bu vesileyle YASED olarak EYDK’nın sürdürülebilirlik ve etki yatırımcılığı alanındaki etkin çalışmalarından duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isteriz” dedi.

“Etki yatırımlarının gelişmesi, etki ekosistemin büyümesine bağlı”

PwC Devlet ve Kamu Hizmetleri Danışmanlık Lideri Akif Koca ise şunları söyledi: “Etki yatırımcılığı, özel sermayenin sosyoekonomik sorunlara yenilikçi çözümler getirmesi için önemli fırsat sunuyor. Finansal ve toplumsal faydayı birlikte sağlayan sürdürülebilir modeller çoğaldıkça bu alana yönelik ilgi de beraberinde artıyor. Etki yatırımlarının daha da gelişmesi, etki ekosistemin büyümesine ve başarılı modellerin yaygınlaştırılmasına bağlı olacak.”