AB Başkanlığı ve EYDK İşbirliğinde “Etki Yatırımı ve Sivil Toplum Konferansı” Gerçekleştirildi

Sivil toplum, etki yatırımlarıyla buluştu

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen “Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı” kapsamında Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) ortaklığında düzenlenen “Etki Yatırımı ve Sivil Toplum Konferansı” 29 Mart’ta gerçekleşti.

29 Mart 2022, İstanbul – Pozitif ve ölçülebilir sosyal ve çevresel fayda yaratarak finansal getiri elde etmeye odaklanan ve dünya çapında 2,3 trilyon dolar seviyesine ulaşan etki yatırımı modeli, Türkiye’nin en güçlü sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla masaya yatırıldı. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen “Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu ve Sivil Toplum Destek Programları” Teknik Yardım Projesi kapsamında Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) ortaklığında düzenlenen “Etki Yatırımı ve Sivil Toplum Konferansı”, 60 katılımcı ile 29 Mart 2022 tarihinde gerçekleşti. 

Konferansta; girişimci hayırseverlik, şeffaflık ve kapsayıcılık, etki ölçümü ve yönetimi temaları çerçevesinde paydaşların yeni iş birlikleri kurabildiği ve birlikte yeni fikirler üretebildiği bir zemin yaratıldı. Konferans, AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzmanı Duygu Yardımcı ve EYDK Genel Sekreteri Dr. Onur İlhan’ın açılış konuşmaları ile başladı. Dr. Onur İlhan: “Girişimci hayırseverlik kavramını ülkemizde yerleştirmek için öncelikle farkındalık yaratmak ve ortak bir dil geliştirmek gereklidir.” dedi. 

Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik yaptığı açılış konuşmasında; sivil topluma yönelik en köklü hibe programlarından birini uygulayan ve Sivil Toplum Sektörünün lider kuruluşu olan AB Başkanlığının sivil topluma yönelik desteklerin ve projelerin etki perspektifiyle planlanıp değerlendirilmesine verdiği önemini vurguladı.

“Başarı Hikayeleri ile Ufuk Turu” paneli gerçekleşti

Konferans kapsamında; etki yatırımına dair somut süreçlerin ve etki ekosisteminde sivil toplum kuruluşlarının yerinin ele alındığı “Başarı Hikayeleri ile Ufuk Turu” paneli düzenlendi. EYDK Genel Sekreteri Dr. Onur İlhan’ın moderasyonunda gerçekleşen panelin konuşmacıları arasında, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) Genel Müdürü Mehru Aygül ve Açık Açık Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi İ. Renay Onur yer aldı. 

Etki yatırımlarında sivil toplumun dönüştürücü rolü konuşuldu

Konferansın ikinci yarısında ise “Girişimci Hayırseverlik”, “Etki Ölçümü ve Yönetimi” ve “Şeffaflık ve Kapsayıcılık” konularında çalıştay oturumları gerçekleşti. Oturumlarda 32 farklı kurum, etki yatırımlarında sivil toplumun dönüştürücü rolü hakkında görüş ve önerilerini sundu. 

Konferansta toplanan veriler yol haritası olacak

EYDK bünyesinde faaliyete geçecek sivil toplum çalışma grubu, konferans boyunca toplanan verileri, eylem odaklı bir rapor hazırlanması için kullanacak. Hazırlanan rapor bir yol haritası olarak benimsenerek, sivil toplum ve etki yatırımları arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirici aksiyonların alınmasını sağlayacak. 

İlgili Kişi      
Sezin Bulum     
Marjinal Porter Novelli     
0533 282 29 70     
sezinb@marjinal.com.tr  

Etki Yatırımı Danışma Kurulu hakkında  

Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), 34 lider kurumun bir araya gelmesiyle kurulmuştur. EYDK, tüm paydaşları buluşturarak etki yatırımını Türkiye’de ana akım bir yatırım modeli haline getirmeyi amaçlamaktadır. Küresel etki yatırımı ekosistemine Türkiye’nin süratle dahil olması ve bu alanda uluslararası iş birliklerine, modellere ve projelere imza atabilmesi temel hedefidir. EYDK, politika geliştirme ve uygulama süreçlerini desteklemek ve karşılıklı fayda sağlayan küresel, bölgesel ve yerel ortaklıklar kurmak üzere çalışmaktadır. www.eydk.org