Hedefler:

 1. Kentsel İyileşmeyi ve Gelişimi Teşvik Etmek: Birincil hedef, etki yatırımları yoluyla kentsel  iyileştirmeyi teşvik etmek ve ilerletmektir. Bu hedef, finansal, sosyal ve çevresel hususları entegre ederek enformel yerleşimlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve kentlilerin refahını geliştirmeyi etmeyi içermektedir.
 2. Ekosistem Desteği ve Proje Havuzu Geliştirme: Çalışma grubu, daha geniş bir ekosisteme destek olmak, ilgi çekici bir proje havuzu oluşturmak, geliştirmek ve tanıtmak için çaba gösterecektir. Bu hedef, kentsel direnç ve topluluk refahının daha geniş hedeflerine katkıda bulunan ölçeklenebilir çözümleri kapsamaktadır.
 3. İşbirlikçi Çeşitlilik ve Odak: Etkili kentsel iyileşme için kolektif çeşitliliği teşvik etmek önemlidir. Çalışma grubu, gayrimenkul sektörü, akademi, finans kurumları, kamu kurumları ve yerel yönetimlerden gelen çeşitli paydaşları bir araya getirerek kentsel zorluklara kapsamlı bir şekilde yanıt vermeye çalışmaktadır.

Partnerler:

 1. Akademi: Akademik kurumlar, araştırma uzmanlığı ile katkıda bulunur, böylece çalışma grubunun girişimlerine en son bilgiler ve yenilikçi çözümler dahil edilir.
 2. Finans Kurumları: Finans kurumları ile işbirliği yaparak finansal kaynaklara ve uzmanlığa erişilmesini sağlayarak sürdürülebilir ve etkili yatırım stratejileri garanti edilir.
 3. Kamu Kurumları: Kentsel iyileşme girişimlerini daha geniş kamu politikası hedefleri ile uyumlu hale getirmek ve hükümet desteğinden yararlanmak için kamu kurumlarıyla iletişime geçilir.
 4. Yerel Yönetimler: Yerel yönetimlerle işbirliği yaparak, yer temelli etki yatırımının yerel toplulukların spesifik ihtiyaçları ve hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için çalışılır.

Faaliyetler

 1. Tematik Araştırma ve Bilgi Merkezi: Yerel etki yatırımına odaklanan şeffaf ve eyleme yönelik bir bilgi merkezi oluşturmak. Çalışma grubu, derinlemesine anlayış kazanmak ve hedeflenen yatırım stratejilerini bilgilendirmek için tematik araştırmalar gerçekleştirecek.
 2. Proje Geliştirme ve Uygulama: Yerel topluluklar ve paydaşlarla işbirliği içinde etkili projeleri aktif olarak tanımlamak ve geliştirmek. Bu, kentsel iyileşimi teşvik etmek için yerinde etki yatırımının etkinliğini gösteren pilot girişimleri içerir.
 3. Paydaş Katılımı ve Kapasite Geliştirme: Gayrimenkul sektörü , akademi, finans kuruluşları, kamu kurumları ve yerel yönetimleri içeren çeşitli paydaşlar arasında diyalogları ve işbirliklerini kolaylaştırmak. Kapasite geliştirme faaliyetleri, tüm paydaşların kentsel iyileşim gündemine anlamlı bir katkıda bulunmalarını sağlar.
 4. Politika Savunuculuğu: Politika yapıcılarla işbirliği yaparak, yerel etki yatırımını teşvik eden ve teşvik eden destekleyici çerçeveler ve politikalar için savunuculuk yapmak. Çalışma grubu, sürdürülebilir kentsel gelişim için uygun bir ortam yaratmayı amaçlar.

Gayrimenkul sektörü  akademi, finans kuruluşları, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında işbirliği sağlayarak, çalışma grubu dezavantajlı toplulukların kentsel iyileşimini ve direncini önemli ölçüde ilerletmeyi amaçlar.