Yaklaşımımız

MİSYONUMUZ

Etki yatırımlarının gelişimini kolaylaştırmak için elverişli bir ortam yaratmayı ve Türkiye’de iyi işleyen bir ekosistem kurmayı amaçlamaktadır.

VİZYONUMUZ

Etki yatırım modelini Türkiye’de yaygın, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yatırım seçeneği haline getirmektir.

Stratejik Önceliklerimiz

EYDK, etki yatırım modelinin Türkiye’de gelişmesi için şu yollarla kolaylaştırıcı bir ortam yaratacaktır:
Etki yatırımını, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yatırım yöntemi olarak tanımlamak ve teşvik etmek için düzenleyici bir sistem geliştirmek.
Devlet kurumlarına, ilgili bağımsız sivil toplum kuruluşlarına, kamu sektörü sermayesine ve özel sektöre öncelik veren kapasite geliştirme faaliyetleri yaratarak etki yatırımı için şeffaf, kapsayıcı ve aktif bir ekosistem geliştirmek.
Etki yatırımı ile ilgili farkındalık yaratmak, ortak bir dil oluşturmak, bilgi üretmek ve paylaşmak.
Tüm sektörler arasında etki ölçümü ve yönetimi konusunda net bir anlayış geliştirmek ve ulusal bir etki yönetimi çerçevesi oluşturmak.