SÖKTAŞ Rejeneratif Pamuk Projesi

SÖKTAŞ, pamuk üretiminde Rejeneratif Pamuk adı verilen yenilikçi bir sürdürülebilir üretim modeli geliştirmiştir. Proje sayesinde SÖKTAŞ toprağın sağlığını korumakta, canlandırmakta, karbon emisyonlarını azaltmakta ve iklim değişikliğiyle mücadele etmektedir. Geliştirilen model doğal döngülerle uyum, biyoçeşitlilik ile ilgili suyun tasarrufu ve kalitesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve geçim kaynaklarının iyileştirilmesi gibi çok sayıda ve birbiriyle ilişkili faydalar sağlamaktadır.

Doğrudan Etki SKA’ları:

Söktaş kurucu ailesi, SÖKTAŞ öncesinde bölgede pamuk yetiştiriciliği ve tüccarlık yapmıştır. Bu kapsamlı çiftçilik deneyimi, en iyiyi yaratma taahhüdüyle birleştiğinde ise benzersiz bir öneriyle sonuçlanmıştır; verimli tarlalardan muhteşem kumaşlara uzanan birinci sınıf pamuk üretim döngüsü.

Pamuk Araştırma Enstitüsü ortaklığıyla yürütülen ve Türkiye’nin ilk uzun elyaf pamuğu olan Meander 71 ve ardından Doğal Renkli Pamuk‘un ortaya çıkmasıyla sonuçlanan AR-GE projelerinin ardından ilk Rejeneratif Pamuk pilot projesi 2018 yılında başlatılmıştır. Stella McCartney ve önde gelen tarım araştırmacıları tarafından desteklenen proje, bir bütün olarak LVMH grubunun onayını almıştır.

İkinci yılında ise WWF Türkiye ile ek bir Yenileyici Pamuk Projesi başlatılmıştır. Her iki proje de zaman genişlemiş ve 2022 yılına kadar Rejeneratif Pamuk’a tahsis edilen alanların büyüklüğü 55 hektarı aşmıştır.

  • Stella McCartney, markaları ve tüketicileri daha doğa dostu (nature positive) moda endüstrisine katılmaya teşvik ederek gelecekteki faaliyetleri yönlendirmek için COP26’da “Modanın Geleceği” kampanyasını başlatmıştır. Söktaş Rejeneratif Pamuk Projesi de etkinlikte açıklanan yeni nesil dört malzemeden birisi olmuştur.
  • Google 2019 yılında Global Fiber Impact Explorer’ın lansmanını yapmıştır. Google’ın teknik yeteneklerini WWF’nin koruma uzmanlığıyla birleştiren bu araç, moda markalarının daha sürdürülebilir kaynak bulma kararları almasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Birincil hedef, markaların portföylerindeki yüksek riskli elyafları belirlemek ve ardından çevresel etkilerini iyileştirmek için yerel girişimleri nasıl destekleyecekleri konusunda önerilerde bulunmaktır. Stella McCartney iş birliğinde yapılan Rejeneratif Pamuk pilot projesi Google tarafından geliştirilen aracın tanıtım filminde yer almaktadır.
  • LVMH Group, Rejeneratif Pamuk Projesi’ni, Haziran 2022’de Londra’da onuncusu düzenenlenen Future Fabrics Expo’da, tekstil endüstrisinin gelecekteki görüntüsünü açığa çıkaran benzersiz bir sergiyle bir vaka çalışması olarak sunmuştur.
  • Ayrıca proje, LVMH ve Central Saint Martins College’ın ortak projesi olan ve Maison Zero tarafından hazırlanan “Rewilding Textiles: Design for a Rejenerative Epoch” adlı yayına da katkıda bulunulmuştur.

Söktaş’ta birbirine bağlı ekosistemlerin değerini ve doğasında var olan esnekliğin farkındayız. Yüzyıllar boyu süren rejeneratif uygulamalar kullanarak endüstriyel tarımın olumsuz çevresel etkilerini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.”

Geleneksel pamuk üretimi, derin işleme, yüksek su tüketimi ve aşırı kimyasal ve böcek ilacı kullanımını gerektirmektedir. Bu üretim modelinin uzun vadeli etkileri atmosfer, su yolları, tarlalar ve çiftçiler için felakettir. Rejeneratif tarımla bu döngüye bir dur demektedir.

Tarlalarımızda, tescilli toprak işlemesiz/sabansız makineler ve sezon dışında bir örtü görevi gören özel örtü bitkileri kullanıyoruz. Bu şekilde topraktaki karbon, nem ve besinler bozulmadan kalıyor ve özel olarak işlenmiş GDO’suz pamuk tohumları tarafından yeniden kullanılıyor.”

SÖKTAŞ olarak bize göre, Rejeneratif Pamuk yetiştirmek bütüncül, yer temelli, sistem yaklaşımını gerektirir. Bu model tüm her duruma ve mekan uyan standart bir uygulamalar dizisi değildir. Bu sebeple de alanında önde gelen araştırmacılarla yakın işbirliği içinde çalışıyor ve yaklaşımımızı sürekli olarak deniyor ve geliştiriyoruz.”

SÖKTAŞ olarak iki asırlık benzersiz tarım mirasımız, iplik ve kumaş üretiminde elli yıllık uzmanlığımız sayesinde, pamuklu kumaşların geliştirilmesindeki bu aşamaya öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Sürdürülebilir üretim ve çevre koruma ilkeleriyle motive olan yenilikçiliğin ileriye dönük tek yol olduğuna gerçekten inanıyoruz.”

Rejeneratif tarım, toprak sağlığının iyileştirilmesi, biyoçeşitliliğin korunması, su kaynaklarının korunması, hayvan refahının güvence altına alınmasının yanı sıra topluluk direnci ve geçim kaynaklarının oluşturulması da dahil olmak üzere bir dizi ortak fayda için büyük umut vaat etmektedir. Şu anda, bu alanda, sınırlı sayıda küresel pilot proje geliştirilmektedir.

SÖKTAŞ, Türkiye’nin batısındaki kurucu ailemizin verimli Menderes (Menderes) Vadisi’ndeki topraklarında 2018 yılında başlattığı Rejeneratif Pamuk misyonu ile öncü kuruluşlardan biridir. Menderes vadisi antik pamuk çeşitlerine ev sahipliği yapmıştır ve bölgenin maharetli dokumacılarının el işçiliği ile güzel kumaşlar ürettikleri bilinmektedir. Dokuma burada uzun yılardır süren bir gelenektir. Bu verimli topraklar ve Menderes vadisinin tarihi SÖKTAŞ’ın tasarım felsefesine ilham vermiştir.”

İlk iki pilot üründe 80.000 kg kütlü pamuk hasadı yapılmış ve Ekim 2022’de hasat edilecek 3. mahsulümüz için 300.000 kg beklenmektedir.

“Toprak sağlığını eski haline getirmek zaman ve sabır gerektirmektedir. Bu yüzden bizler hala bir geçiş dönemindeyiz. Mevcut verim ve girdilerdeki azalma hala maliyetleri dengelememektedir. Yine de, zamanla, toprak sağlığının iyileştirilmesi ve dolayısıyla verimin artmasıyla, ticari makine yerine örtü bitkisi kullanarak tescilli makineler için gereken ön yatırımları ve sürekli test ve izleme ile ilgili maliyetleri dengeleyeceğinden eminiz.”

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGESI VEYA GEREKEN EŞ DEĞERBIRIMÖLÇÜM METODUUYGULAMAYA / SONUÇLARA DAYALISOKTAS – 2021 MAHSULÜ
Toprak Organik Karbonu %%Skjemstad, J.O. Swift, R.S., & McGowan, J.A. (2006). Kararsız toprak organik karbonunu tahmin etmek için partikül organik karbon ve permanganat oksidasyon yöntemlerinin karşılaştırılması.

Soil Research, 44(3), 255-263. Nelson, D. W., & Sommers, L. E. (1996). Toplam karbon, organik karbon ve organik madde. Toprak analizi yöntemleri: Bölüm 3 Kimyasal yöntemler, 5, 961-1010.

Sonuçlara DayalıÜst toprak 0-15 cm sonuçları aşağıdaki gibidir.

 

2019 ortalaması -0432 %

2020 ortalaması- 0893 %

2022 ortalaması-1.267 %

 

Elyafı özen ve ilhamla kumaşa dönüştürmemizi sağlayan en iyiyi yaratma taahhüdümüzle birleşen derin mirasımızdır.”

“Bu bir SÖKTAŞ hikayesidir.”

http://soktasgroup.com/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik