Etki Yatırımı ve Sivil Toplum Konferansı

Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu ve Sivil Toplum Destek Programları Teknik Destek Projesi kapsamında, T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı işbirliği ve EYDK ile 29 Mart 2022 tarihinde düzenlenen “Etki Yatırımı ve Sivil Toplum Konferansı” raporu yayımlandı. Bu rapor, EYDK ortaklığında, 29 Mart 2022 tarihinde 60 katılımcı ile İstanbul’da gerçekleştirilen “Etki Yatırımı ve Sivil Toplum Konferansı” çıktılarının tespiti amacıyla hazırlanmıştır.