Kosta Rika’da düzenlenen GSG Liderlik Zirvesi (GLM) 2024’e katıldık!

“Etkiyi Canlandırmak: Latin Amerika Odağında Küresel Güney için Çözümler” temasıyla GSG Impact tarafından 17-18 Haziran tarihlerinde Kosta Rika’da düzenlenen ​​GSG Liderlik Zirvesi(GLM) 2024’e katıldık!

GSG Impact’in ulusal partneri  olarak, diğer ülkelerden gelen etki liderleriyle birlikte bu önemli buluşmada yer almaktan mutluluk duyuyoruz. GSG Liderlik Zirvesi, etki ekonomileri inşa etme yolunda ilerlemeyi değerlendirmek ve bu alanda karşılaşılan zorluklara çözümler üretmek  amacıyla küresel liderleri bir araya getirdi.

Bu etkinliğin hayata geçirilmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederiz! Birlikte, Küresel Güney ve ötesinde etkili değişimler yaratmaya devam edeceğiz.

Üç gün süren süren etkinliğin ilk gününde gerçekleştirilen panellerde Genel Sekreterimiz Tuğçe Söğüt “Güney İşbirliği ve Yer Odaklı Etki Yatırımları” panelinde konuşmacı olarak yer aldı. Gana, Hindistan ve Türkiye’de Yer Odaklı Etki Yatırımları ve bu alandaki küresel işbirliği stratejilerine odaklanan panel, Sebastián Welisiejko’nun (Küresel Politika Direktörü, GSG Impact) moderatörlüğünde gerçekleşti. Impact Investment Ghana CEO’su Amma Lartey ve  Grameen Capital India CEO’su Royston Braganza gibi önemli isimler de panele konuşmacı olarak katıldı. 

EYDK olarak Türkiye’de Yer Odaklı Etki Yatırımları ekosisteminin gelişiminde öncü rol oynuyoruz:

Bu hedef doğrultusunda ‘Yer Odaklı Yatırım  ve Kentsel İyileşme Çalışma Grubu’nu kurduk ve GSG Impact ile stratejik işbirliği içinde “Enformel Yerleşim Krizine Çözüm Bulmak İçin Katalitik Sermaye Dağıtımını Ölçeklendirme” projemizi hayata geçirdik.

Kentsel dayanıklılık ve özel sektörün kilit rolü konusunda farkındalığın arttırılması, yer odaklı etki yatırımı konusunda şeffaf ve eylem odaklı bir bilgi havuzu ve bu alanda disiplinlerarası temel çalışmaların oluşturulması amaçlarıyla ortaya çıkan projenin dayanağı GSG politika ekibi tarafından Temmuz 2022’de lanse edilen ve küresel bir eylem çağrısı niteliğinde olan “Enformel Yerleşimler: Artık Görünmez Değiller” raporudur. Bu rapor, ölçeklenebilir çözümlerin etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik eylem odaklı çabalara ilham vermeyi amaçlamaktadır ve rapor kapsamında GSG ile stratejik işbirliği kuran EYDK, bir benzeri Kolombiya’da da yürütülmekte olan yer odaklı etki yatırımı çalışmalarının Türkiye ayağını hayata geçirmiştir.

GSG Impact ortaklığı ve Catalytic Capital Consortium (C3) desteğiyle hayata geçen ‘’Enformel Yerleşim Krizine Çözüm Bulmak İçin Katalitik Sermaye Dağıtımını Ölçeklendirme’’ Projesi çerçevesinde üç ana çıktı hazırlanmıştır. Ocak 2023’te lanse edilen “Etki Yatırımı Odağında Türkiye’nin Kentsel İyileşme ve İlerleme Potansiyeli Raporu” ve Mart 2023’te düzenlenen “Geleceğin Dayanıklı Kentleri Çalıştayı” ve sonuç raporunun ardından “Kentsel İyileşme ve İlerlemenin Gizemini Çözmek: Araçlar ve Stratejiler” raporu yayınlanmıştır.

Türkiye ekosisteminde önemli bir örnek olarak:

‘İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu’, Türkiye’nin fon ekosisteminde etki yatırımının öncü bir örneğidir; benzersiz yapısı, misyonu ve hedefleriyle öne çıkmaktadır. EYDK üyesi TARKEM ve Re-Pie Portfolio ortaklığında kurulan bu fon, bölgede etki yatırımları aracılığıyla yatırımcılara getiri sağlamanın yanı sıra toplumsal faydaları önceliklendirme hedefiyle oluşturulmuştur. Haziran 2023’te hayata geçen fon, şu anda 50 milyon Türk Lirası değerinde varlığı yönetmekte olup 230 yatırımcının desteğini kazanmıştır.