GSG Liderlik Zirvesi(GLM) 2024’te Türkiye İyi Uygulama Örneklerini Anlattık!

Etki yatırımları alanında küresel liderleri bir araya getiren ve GSG Impact tarafından düzenlenen GSG Liderlik Zirvesi(GLM) 2024, “Etkiyi Canlandırmak: Latin Amerika Odağında Küresel Güney için Çözümler” temasıyla  17-18 Haziran tarihlerinde Kosta Rika’da gerçekleşti!

Üç gün boyunca devam eden etkinliğin ikinci ve üçüncü günlerinde GSG Impact ulusal partnerleri ve stratejik ortaklarının katılımıyla etki yatırımları alanında farklı konulara odaklanan kapalı toplantılar düzenlendi. GSG Impact’in ulusal partneri olarak biz de ülkemizi bu toplantılarda temsil ettik. EYDK olarak Etki Şeffaflığı ve Yer Odaklı Etki Yatırımları konularında ülkemizdeki iyi uygulama örneklerini etki ekosistemindeki küresel paydaşlarımıza anlatma fırsatı bulduk.

Türkiye Etki Şeffaflığı konusunda geçtiğimiz sene önemli adımlar attı:

-2023 yılında Türkiye Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının uluslararası temeli olarak, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Vakfı (IFRS) bünyesinde oluşturulan Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) tarafından yayımlanan standartları benimseme kararı aldı. Bu standartlar, yatırımcıların ve finansal piyasaların ihtiyaçlarına yönelik olarak kapsamlı bir küresel sürdürülebilirlik raporlaması temeli oluşturmak üzere tasarlanmıştır ve etki şeffaflığının sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Şirketlerden iklim riskleri, etkilerinin yönetimi ve tedarik zincirleri hakkında daha fazla veri talep edilmesi nedeniyle, bu standartların Türk mevzuatına entegrasyonu, şirketler için iklim ve sürdürülebilirlik ile ilgili raporlama standartlarının geliştirilmesinde bir mihenk taşı olacaktır.

-KGK’nın Türkiye’nin, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) Standartlarını kabul ederek Türk mevzuatına entegre etmesinin ardından EYDK ve KGK arasında ulusal düzeyde etki ölçümü, yönetimi ve raporlama konularında farkındalık artırmak ve uluslararası standartların Türkiye’de uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı.

Toplantılarda aynı zamanda etki şeffaflığı alanında Etki Ağırlıklı Muhasebe öne çıktı:

-Etki Ağırlıklı Hesaplar, bir gelir tablosu veya bilançodaki finansal durum ve performansı yansıtan maddeler olup, bir şirketin çalışanlar, müşteriler, çevre ve daha geniş toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini yansıtmak için eklenmiş kalemlerdir. Amaç, yatırımcıların ve yöneticilerin yalnızca parasal özel kazanç veya kayıplara değil, aynı zamanda bir şirketin toplum ve çevre üzerindeki daha geniş etkisine dayanarak bilinçli kararlar verebilmelerini sağlayan entegre bir performans görünümü sunmaktır.

Türkiye ekosistemindeki Yer Odaklı Etki Yatırımları hakkında daha fazla bilgi almak için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.