Faaliyetlerimiz

Türkiye “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’ni benimsemiş ve küresel çabalarda payına düşen rolü yerine getirmek için tüm paydaşlarla birlikte çalışmaktadır. Türkiye, ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA), ulusal kalkınma planlarına ve sektörel stratejilerine entegre etmektedir. Türkiye, taraf olduğu çok sayıda ikili serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra, uzun süredir Dünya Ticaret Örgütü, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve Avrupa Birliği Gümrük Birliği üyesidir. Söz konusu taahhütler küresel entegrasyon, büyüme ve iş birliğine verilen değeri göstermektedir. Türkiye’nin resmi gündemi, orta-uzun vadede ulusal yörüngeyi şekillendirecek önemli bir değerlendirme tarihi olan ülkenin 2023’teki 100. yıl dönümüne odaklanmıştır.

“Türkiye’deki Etki Yatırım Ekosistemi” raporu UNDP IICPSD ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından yayınlandı.

T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın çağrısıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ev sahipliğinde bir çalıştay düzenlendi. Çalıştay, kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya geldi. Raporun ulusal etki yatırım ekosistemini beslemenin gerekliliğine ilişkin bulguları bu çalıştay sırasında doğrulandı. Çalıştayda bir sonraki adımlar olarak şu şekilde belirlendi:

Türkiye’de bir Etki Yatırımı Danışma Kurulu “EYDK” kurmak ve Global Steering Group (GSG) süreçlerinde ilerlemek,
Çalıştay çıktılarını UNDP IICPSD tarafından genişletilmiş bir paydaş listesi ile paylaşmak, UNDP’nin Brezilya’daki pilot projesinden yola çıkarak paydaşlarla yakın iş birliği içinde UNDP IICPSD’nin SKA Türkiye Yatırımcı Haritalama Çalışması’nı gerçekleştirmek.

Bu kararlar doğrultusunda, SKA Yatırımcı Haritalama Çalışması UNDP IICPSD tarafından tamamlandı.

Etkiyap, Global Impact Investing Network’ün (GIIN) bir üyesi, Social Value International (SVI) ve IMP+ACT Alliance’ın bir ortağı oldu.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Etkiyap, Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası, UNDP IICPSD ve UNDP Türkiye etki yatırımı aşanında çalışan anahtar paydaşlar olarak bir araya geldiler.

Etkiyap daha sonra etki yönetimi ve ölçümleme uzmanlarını bir araya getirmiş ve Social Value Matters 2020 konferansında bir panele ev sahipliği yaptı.

Türkiye etki yatırım ekosisteminin anahtar paydaşları nezdinde EYDK’nin oluşumuna ilişkin bir fikir birliğine varıldı.

İlk Kurucular Kurulu toplantısı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Etki Yatırım Platformu (Etkiyap), T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, UNDP İṡtanbul Uluslararası Özel Sektör Kalkınma Merkezi (IICPSD) ve UNDP Türkiye üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

GSG ve diğer ülkelerin ulusal danışma kurulları ile yapılan toplantılar ve bilgi paylaşımları da bu sürecin bir parçası oldu.

SKA finansmanı için etkili iş modelleri ve yatırım fırsatı alanları belirlemiş olan UNDP IICPSD, bu arada SKA Türkiye Yatırımcı Haritası’nı tamamlandı.

Türkiye için EYDK’yı kurma yolunda hazırlıklara başlandı.

Kurucular Kurulu, Mayıs 2021’de kurulması planlanan EYDK’nin kurucu üyelerini belirleme ve görüşme süreci içine girildi.

EYDK’da ilk yer alacak üyelerin seçiminin davet usülüyle yapılmasına karar verildi.

Kurucular Kurulu, yönergenin, yönetişim yapısının ve EYDK için gerekli bütçenin hazırlanması sürecini tamamlandı.

EYDK’de yer alacak üyelerle bilgilendirme ve davet toplantıları yapıldı.

Kurucular Kurulu son kez toplanıp EYDK üyelerini ve gündemini onayladı.

Kurucular Kurulu’nun görevi EYDK’nin 28.04.2021 tarihinde kurulmasıyla tamamlandı.

Kurucular Kurulu son kez toplanıp EYDK üyelerini ve gündemini onayladı.

Kurucular Kurulu’nun görevi EYDK’nin 28.04.2021 tarihinde kurulmasıyla tamamlandı.

26.05.2021 tarihinde ilk EYDK toplantısı gerçekleşti.

12.06.2021 tarihinde EYDK dijital lansmanı gerçekleşti.
19.08.2021 tarihinde EYDK’nın birinci yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

24.08.2021 tarihinde EYDK’nın ikinci yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

15.09.2021 tarihinde EYDK’nın İkinci Kurul Toplantısı yapıldı.

Önceki ulusal raporlar, EYDK anketi ve yuvarlak masa tartışmaları üzerine inşa edilen “Katalizör Olarak EYDK” raporunun lansmanı yapıldı. Rapor, EYDK’nın stratejik önceliklerini hayata geçirecek dört tematik çalışma grubunu belirledi.

20 Ekim tarihinde Yased ve PwC işbirliği ile “Birlikten Kuvvet Doğar” temalı Arama Konferansı gerçekleştirildi.