EYDK üyesi olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nı (TSKB) ziyaret ettik

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Ece Börü’yü ziyaretimizde sürdürülebilir finansman modelleri içinde etki yatırımının yerini ve etki ölçümünün önemini konuştuk.