EYDK, Ulusal Danışma Kurulu Olarak GSG’ye Katıldı!

Türkiye küresel etki yatırımı hareketine katılıyor

Etki yatırımını Türkiye’de ana akım bir yatırım tercihi haline getirme vizyonuyla 38 lider kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektör kuruluşunu bir araya getiren Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), etki yatırımlarının küresel platformu The Global Steering Group for Impact Investment’a (GSG) katılan en son ulusal danışma kurulu oldu.

Etki yatırımları, pozitif, ölçülebilir sosyal ve çevresel etki yaratarak finansal getiri elde etmeye odaklanıyor. IFC’ye göre 2,3 trilyon dolar değerindeki küresel finansal varlıkla, etki yatırım piyasası tüm dünyada ivme kazanıyor.

EYDK’nın temel amacının Türkiye’yi bu piyasada baş aktör yapmak olduğunu belirten EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil, “EYDK’nın 1. yılında GSG üyesi olmayı başarması bizler için çok heyecan verici bir gelişme. Bu dönüm noktasında anahtar paydaşların olumlu bakışı ve motivasyonu, Türkiye’nin küresel etki ekonomisine katılımını hızlandırdı ve EYDK’nın yerel ekosistemi güçlendirme çabasını destekledi” dedi.

EYDK Genel Sekreteri Onur İlhan ise “EYDK bir kolaylaştırıcı olarak her noktada etki yatırımı savunuculuğuna değer veriyor ve farkındalığı artırmaya, kapasite geliştirmeye, politika oluşturmaya öncülük etmeye ve küresel bir iş ve bilgi ağı tesis etmeye yönelik çalışmaları destekliyor” dedi.

GSG, insanlığa ve gezegene fayda sağlamak için etki yatırımını ve girişimciliği destekleyen bağımsız bir uluslararası kuruluştur. 30 ulusal ve bölgesel danışma kurulu aracılığıyla 35 ülkeyi kapsayan GSG, etki ekonomisine geçişi sağlamak için finans ve iş dünyasından, hayırsever kurumlardan ve hükümetlerden liderleri bir araya getiriyor.

Türkiye’nin bu alandaki kararlılığı GSG topluluğu tarafından çok olumlu karşılandı. GSG CEO’su Cliff Prior yaptığı açıklamada “EYDK’yı büyüyen etki topluluğumuzun bir üyesi olarak görmekten mutluluk duyuyoruz. İklim değişikliği ve küresel toplumsal zorluklarla mücadelede çok önemli bir aşamadayız. EYDK, etki şeffaflığı ile yatırımcılığın hızla yeni bir geleceğe taşınmasında güçlü bir katılımcı olacak ve sermayenin en çok ihtiyaç duyulan yerlere taşınmasına yardımcı olacaktır” dedi.

Türkiye’nin iki kıtayı birbirine bağlayan bir G20 ülkesi olmasından istifade edecek milli etki yatırım ekosistemi, önemli bir bölgesel güç olma potansiyeline de sahip. EYDK, kadınların güçlendirilmesi, mülteci geçim kaynakları, Avrupa Yeşil Mutabakatı, yeşil şehirler ve katılım finansmanı gibi tematik alanların yanı sıra, etki ölçümü ve yönetimi gibi stratejik noktalara da odaklanıyor ve etki girişimcilerini ve fonlarını desteklemeyi amaçlıyor.