EYDK İlk Raporunu Açıkladı

EYDK ilk raporunu açıkladı: Türkiye’nin ulusal önceliklerinin etki yatırımı doğrultusunda destekleneceğinin altı çizildi.

Türkiye’yi etki yatırımı alanında dünya sahnesine taşımak için bir araya gelen lider kurumlar tarafından kurulan Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), 28 Eylül Salı günü düzenlediği çevrimiçi toplantıda, “Bir Etkinleştirici Olarak EYDK” raporunu açıkladı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, etki yatırımcılığının temel kaideleri ve Türkiye’yi bu yeni alanda bekleyen fırsatların yer verildiği raporda, Türkiye’nin ulusal öncelikleriyle uyumlu hareket etmenin ve bu önceliklere EYDK penceresinden yön verebilmenin öneminin altı çizildi.

Pozitif, ölçülebilir sosyal ve çevresel etkiyi yatırımların merkezine koyarak finansal getiri elde etmeye odaklanan etki yatırımcılığı, küresel manada 2,3 trilyon dolar büyüklüğe ulaşmış durumda. Bu yükselen alanda Türkiye’yi temsil eden Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), ilk raporunu yayınladı.

“Bir Etkinleştirici Olarak EYDK” raporu daha önce hazırlanan ulusal raporların, Haziran 2021’de tamamlanan EYDK anketinin ve ağustos ayında gerçekleştirilen kapsamlı yuvarlak masa toplantılarının üzerine inşa edilerek; veriye dayalı, şeffaf ve kapsayıcı bir yaklaşım ortaya konuldu. Raporda, EYDK’nın eylem planını hayata geçirmek için dört potansiyel çalışma grubu belirlendi; Sürdürülebilir Kalkınma ve Politika, Kurumsal İletişim, Etki Ortaklıkları ve Kapasite Geliştirme.

Raporla ilgi açıklama yapan EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil, “Bu ilk raporumuz, Türkiye’de etki yatırımı modelini yaygınlaştırmak için kamu ve özel sektör liderleri ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar eliyle Nisan 2019’dan beri sürdürülen çalışmalarda gelinen yeni bir aşamayı temsil ediyor” dedi ve EYDK’nın stratejik öncelikleriyle çalışma grubu temalarının ortaya konmuş olmasının önemine değindi. 

EYDK Genel Sekreteri Onur İlhan, “Kurulumuz bu çalışma grupları vasıtasıyla ulusal öncelikleri destekleme ve bunlara etki perspektifinden yön verme, uluslararası iş ve bilgi ağlarına katılım sağlama, yerel yetkinlik ve farkındalık geliştirme gibi ana hedeflere ek olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı, kadınların güçlendirilmesi ve sığınmacıların geçim kaynakları gibi temalara da odaklanacaktır” dedi.

Raporu incelemek için lütfen tıklayınız: https://www.eydk.org/yayinlar/?lang=tr