EYDK ilk ‘Etki Yatırımı Forumu’ nu TARKEM ile İzmir’de “Yer Odaklı Etki Yatırımı” Temasıyla Düzenledi!

Etki yatırım modelini Türkiye’de yaygın, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yatırım seçeneği haline getirmeyi hedefleyen EYDK, üye kurumlarıyla işbirliği halinde farklı sektör ve yatırım alanlarında “Etki”nin izdüşümüne odaklanan yeni bir etkinlik serisini ‘Etki Yatırımı Forumu’ adı altında başlatıyor. Bu serinin ilk etkinliği ise İzmir’ de TARKEM ortaklığı ile 7 Haziran 2024 Cuma günü Tarihi Akın Pasajı Kemeraltı’nda gerçekleşti.

“Yer Odaklı Etki Yatırımı” kavramının Türkiye’ye tanıtılması ve uygulama alanı bulması için kuruluşundan bu yana rol alan EYDK, üyesi TARKEM’in ev sahipliğinde Ege Bölgesi’ndeki paydaşlar ile bir araya geldi. Yer Odaklı Etki Yatırımı modelini belirli bir bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlarına yönelik stratejik yatırımlar yaparak o bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını hedefleyen bir yatırım aracı olarak öneren EYDK, TARKEM ile gerçekleştirdiği ilk Etki Yatırımı Forumu’nda konunun uzmanlarını, akademisyenlerini ve iş dünyasını bir araya getirerek bu modeli tanıttı.

Basın Bülteni.