Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) Nedir?

EYDK, tüm paydaşları buluşturarak etki yatırımını ülkemizde ana akım bir yatırım modeli haline getirmek için çalışmaktadır. Küresel etki yatırımı ekosistemine Türkiye'nin de süratle dahil olması ve ülkemizin bu alanda uluslararası iş birliklerine, modellere ve projelere imza atabilmesi temel hedefimizdir.

EYDK’nın Hikayesi Nasıl Başladı?

Etki yatırımı, Türkiye’de henüz yeni bir oluşum olmasına rağmen, bu yatırım şekline artan ilgi nedeniyle,  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) tarafından kapsamlı birincil ve ikincil araştırmalara dayalı olarak ulusal bir etki yatırım raporu hazırlanmış ve bu rapor T.C. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Yatırım Ofisi desteğiyle Kasım 2019’da yayınlanmıştır. Bunu, Türkiye’de etki yatırımı konusunda faaliyet gösteren Etki Yatırımı Derneği’nin ve tüm anahtar paydaşların karşılıklı mutabakatıyla EYDK’nin kuruluşuna öncülük etmek üzere seçilen Etki Yatırım Platformu “Etkiyap”ın kurulması izlemiştir.

EYDK’yi benzersiz kılan, ülkenin bu alandaki potansiyelidir. Şu anda dünya nüfusunun ve ekonomisinin %1’ine tekabül eden Türkiye ülke olarak; jeopolitik, sosyal ve ekonomik alanda köprü görevi üstlenmesi nedeniyle sürekli olarak farklı kültür ve fikirlerden beslenmektedir. İnsan sermayesi ve benzersiz girişimci zihniyetiyle, Türkiye’nin artık stratejik bir yola, bu stratejiyi mümkün kılmak için gerekli altyapı ve organizasyona ve sürdürülebilir ve bütünleştirici bir değer üretmek için küresel etki yatırım pazarında hak ettiği konuma kavuşmaya ihtiyacı vardır.

EYDK, bir platform görevi görecek ve Türkiye’de etki yatırımının geliştirilmesini sağlayacaktır. Temel amaçlardan biri, ülke olarak öncelik alanlarını belirleyip, diğer yandan da tüm paydaşların ortak bir dil etrafında birleşerek ortak çalışmalar gerçekleştirmeleri olacaktır. Gerekli altyapının geliştirilmesi bu açıdan son derece önemlidir. Altyapı geliştirmeye dair çabalarda, ulusal bir etki ölçümleme çerçevesinin oluşturulması kritik bir rol oynamaktadır. Politika geliştirme ve uygulama süreçlerini desteklemek ve karşılıklı fayda sağlayan küresel, bölgesel ve yerel ortaklıklar kurmak da EYDK’nin başlıca görevleri arasındadır. Bu görevleri başarıyla yerine getirebilmek için EYDK’nin bilgi ve deneyimleri etkili bir şekilde toplayabilmesi, oluşturabilmesi ve paylaşabilmesi yanında tanıtım, eğitim ve adil erişim yoluyla farkındalık yaratması gerekmektedir.