EYDK Birinci Yuvarlak Masa Toplantısı Basın Bülteni Yayınlandı

 

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarında neredeyiz?

Etki yatırımını Türkiye’de ana akım bir yatırım modeli haline getirmek ve Türkiye’nin bu alanda uluslararası iş birliklerine, modellere ve projelere imza atabilmesini sağlamak hedefiyle kurulan Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik olarak atılacak adımları bir yuvarlak masa toplantısıyla değerlendirdi.  

Türkiye’yi etki yatırımı alanında dünya sahnesine taşımak için bir araya gelen 30 lider kurum tarafından kurulan Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), yuvarlak masa etkinlikleri düzenleyerek, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKA’lara) ulaşılmasına yönelik ilk adımı attı. Yuvarlak masa etkinliği, EYDK’nın daha büyük bir keşif sürecinin parçası olarak gerçekleştirildi.

19 Ağustos 2021’de düzenlenen toplantının katılımcıları arasında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Kalkınma Ajansları Koordinatörü Filiz Alsaç, UNDP Türkiye-Özel Sektör Programı Yöneticisi Hansın Doğan, UNDP İstanbul Uluslararası Kalkınma Özel Sektörü Merkezi Proje Yöneticisi Funda Süzer, YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Genel Sekreteri Serkan Valandova, TURKVEN Direktörü Lina Alsaid, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Esra Hatipoğlu, Impact Hub Istanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu yer aldı.

Gerçekleştirilen bu ilk yuvarlak masa toplantısında, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) ayrıntılarıyla ele alındı ve odaklanılması gereken ortak değerlerin belirlendi. Toplantıda ayrıca, Türkiye’de SKA’ların potansiyel etkilerinin yanı sıra bu potansiyelin gerçekleşmesini sağlayacak yollar ve araçlar vurgulandı.

EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil, etki yatırımları kapsamında yapılan açıklamaları yansıtacak bu ilk interaktif etkinlikteki açılış konuşmasında şunlara değindi: “EYDK, SKA ile uyumlu yatırımlar ve etki yatırımları için özel sermayenin kilidini açmayı hedefliyor, bu nedenle SKA’larin potansiyelini ve kurumlarımızdaki entegrasyon kapasitesini anlamamız gerekiyor. Etki yatırımını ana akım haline getirme vizyonuyla önde gelen 30 kurum tarafından kurulan EYDK, gündemini tasarlamak için ayrıntılı tartışmalar ve yansımalar yoluyla üye kurumlarının etki yatırım potansiyelini ve SKA uyumunu ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.”

Yuvarlak masa konuşmacıları, EYDK’nın etkisini en üst düzeye çıkarmak için sektörler arası, kucaklayıcı bir odak noktasının önemini vurguladı. Bu amaçla, genel olarak kapasite geliştirme ve özel olarak ise etki ölçümü ve yönetimine yönelik çalışmalar ön plana çıkarıldı. Türkiye’nin nitelikli insan gücü potansiyelinin değerlendirilmesinin bu açıdan elzem olacağı öngörülüyor. Toplantıda ayrıca, tüm katılımcılar EYDK’ya bağlılıklarını da yenilediler ve politika, pazar ve iletişim geliştirmenin yanı sıra EYDK’nın know-how oluşturma ve küresel ağ katılım rolleriyle ilgili yüksek beklentileri olduğunu dile getirdiler.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, yuvarlak masa ile görüşlerini dile getirirken, “EYDK olarak etki yatırımları ekosistemini geliştirirken ulusal ihtiyaçlarımız ve stratejik önceliklerimiz doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Genel Sekreteri Serkan Valandova ise şöyle dedi: “EYDK olarak, etki yatırım gündemimizin metodolojisini ve boyutlarını tasarlarken hükümetin girişimleri ve acil sorunları ile uyumlu bir çizgide ilerlenmesi gerekiyor.”

Impact Hub Istanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu yuvarlak masa sonunda, “Etki yatırımının önemli bir unsuru olan etki oluşturma niyeti, EYDK üyelerinin yatırım tezleri ve kriterlerinin içine yerleştirilmelidir”  diyerek görüşlerini ifade etti.

Sürdürülebilir kalkınmanın stratejik önem taşıdığı küresel ekonomide, finansal kârlılığın yanı sıra pozitif ve ölçümlenebilir sosyal ve çevresel etki yaratmaya odaklanan etki yatırımlarının önemi her geçen gün artıyor. Buradan yola çıkarak kurulan EYDK, etki yatırımını Türkiye’de ana akım yatırım modeli haline getirmek için çalışıyor. Kamu ve özel sektörün önemli oyuncularını bir araya getirirken, kâr amacı gütmeyen paydaşlarının da desteğiyle büyüyen EYDK; Türkiye’nin girişimci ruhundan, jeopolitik, sosyal ve ekonomik gücünden faydalanıyor.

EYDK Sosyal Medya Hesapları

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eydk/

Twitter: https://twitter.com/eydk_turkey

Instagram: https://www.instagram.com/eydkturkey/