EYDK 2024 Yılı Bilgilendirme Toplantısı 19 Ocak’ta Gerçekleşti! 

EYDK 2024 Yılı Bilgilendirme Toplantısı 19 Ocak’ta Gerçekleşti!

Toplantıda EYDK’nın yeni kurumsal yapısı, Yönetim Kurulu tanıtımı ve 2024 yılına dair planlamalar hakkında ekosistem paydaşlarına bilgi verildi.

Türkiye’de etki yatırımlarını destekleyerek sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi amaçlayan bir ekosistem oluşturma hedefiyle yola çıkan EYDK, ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliği yaparak Türkiye’yi etki yatırımı alanında bölgesel pazara giriş noktası haline getirme misyonunu sürdürüyor.

EYDK üyeliği, sizi yenilikçi ve alternatif bir finansman yöntemi olarak etki yatırımı stratejileri ve enstrümanları konusunda kapasitenizi geliştirmeye teşvik ederken, ekosistem içinde farklı sektörlerden paydaşlarla birlikte politika önerileri ve stratejiler geliştirme imkanı sunmanın yanı sıra, aynı zamanda ulusal ve küresel gelişmeleri yakından takip etme fırsatları sunuyor.