Etki yatırımları için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu “Etki Ölçümlemesi ve Yönetimi Çerçeve Metni” tanıtıldı

Etki yatırımları için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu “Etki Ölçümlemesi ve Yönetimi Çerçeve Metni” tanıtıldı

Etkiyap ve UNDP Türkiye tarafından hazırlanan “Etki Ölçümlemesi ve Yönetimi Çerçeve Metni”, İstanbul’da düzenlenen 12. Boğaziçi Zirvesi’nde Etki Yatırım Paneli’nde tanıtıldı.

Etki yatırımları, finansal getirinin yanında ölçülebilir pozitif sosyal ve çevresel etki yaratma niyetiyle yapılan yatırımlar olarak tanımlanıyor. Etki Ölçümü ve Yönetimi ise, etki yatırımcılarının yatırımlarının sosyal ve çevresel konular üzerindeki etkilerini anlayabilecekleri ve ardından süreçleri uyarlamak ve sonuçları iyileştirmek için harekete geçebilecekleri süreç. “Etki Ölçümlemesi ve Yönetimi Çerçeve Metni”, yatırımcılar, işletmeler ve diğer paydaşlar tarafından olumlu ve olumsuz etki hususlarının yatırım ve iş kararlarına dahil edilmesi ve ayrıca ilgili alandaki değişiklikler ve gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi için kullanılmasını amaçlıyor.

Etki yatırımını Türkiye’de ana akım bir yatırım modeli haline getirmek, uluslararası ve iç ortaklıklar içeren önemli aktörleri bir araya getirmek amacıyla Etki Yatırımı Platformu (Etkiyap), UNDP Türkiye ile birlikte bir panel gerçekleştirdi. 7 Aralık 2021’de Boğaziçi Zirvesinde gerçekleşen panelde, Türkiye’de Etki Ölçümü ve Yönetimi standartlarının teşvik edilmesi ve geliştirilmesi için neden ve nasıl bir duruş edinileceği konusunda kilit paydaşlar arasında görüş alışverişinde bulunmayı amaçlıyor.

Etkiyap İcra Kurulu Başkanı ve Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) Başkanı Şafak Müderrisgil, kurumların etki hedefleri belirlemesi, etki performansını izlemesi ve etki değerlendirmesi için Etki Ölçümü ve Yönetiminin gerekliliğine değindi.

“Türkiye’deki Etki Ölçümü ve Yönetimi çalışmaları, son on yılda oluşturulan küresel girişimlerin envanterini çıkarmalı ve Etki Ölçümü ve Yönetimi uygulamalarını genel kabul görmüş ilke, çerçeve ve standartlara uygun olarak tasarlayıp uygulamalıdır. Tüm amaçlara hizmet edecek tek bir metodoloji veya standart olmadığı için farklı bağlamlarda ve farklı amaçlar için kullanılabilecek bir dizi çerçeveye sahip olmak amaç olmalıdır. EYDK olarak, veri şeffaflığının ve kullanılabilirliğinin önemli olduğu etki ölçüm sürecinin tasarım, uygulama, değerlendirme ve gözden geçirme aşamalarında bilgi ve kapasite oluşturmak için “Etki Ölçümlemesi ve Yönetimi Çerçeve Metni”ni referans olarak kabul ediyoruz” dedi.

“Etki Ölçümlemesi ve Yönetimi Çerçeve Metni” EYDK’nın eydk.org online platformunda 31 Ocak 2022 tarihine kadar tüm paydaşların inceleme ve yorumlarına açık olacak. Daha sonra ise düzenli aralıklarla gözden geçirilecek ve yayınlanacak.

İlgili Kişi      

Sezin Bulum
Marjinal Porter Novelli
0533 282 29 70
sezinb@marjinal.com.tr   

Etkiyap hakkında 

Etki Yatırımı Platformu “Etkiyap” kapsayıcı, şeffaf ve sürdürülebilirliği merkezine alan yapısıyla Türkiye’deki devlet, kamu ve özel sektör kurumları, üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak bireylere ve kurumlara “etki yatırımı” farkındalığı sağlamak ve gerekli ekosistemi oluşturmak için eğitim, bilinçlendirme, araştırma ve projelendirme çalışmaları yapan bir platformdur. Etkiyap aynı zamanda Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nun “EYDK” Kurucular Kurulu’nda da yer alan üyesidir. https://www.eydk.org/about-eydk/

Etki Yatırımı Danışma Kurulu hakkında 
Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), 34 lider kurumun bir araya gelmesiyle kurulmuştur. EYDK, tüm paydaşları buluşturarak etki yatırımını Türkiye’de ana akım bir yatırım modeli haline getirmeyi amaçlamaktadır. Küresel etki yatırımı ekosistemine Türkiye’nin süratle dahil olması ve bu alanda uluslararası iş birliklerine, modellere ve projelere imza atabilmesi temel hedefidir. EYDK, politika geliştirme ve uygulama süreçlerini desteklemek ve karşılıklı fayda sağlayan küresel, bölgesel ve yerel ortaklıklar kurmak üzere çalışmaktadır. www.eydk.org