Hedefler:

 • İşbirliğini Kolaylaştırmak: Çalışma grubu, başta girişim sermayesi şirketlerinin, portföy yönetim şirketlerinin, kamu kurumlarının, girişimlerin, akademik kurumların ve diğer aktörleri, yapıcı diyaloglar yürütebilecekleri ve ortaklıklar kurabilecekleri işbirliği platformu oluşturmayı hedeflemektedir.
 • Ağ Oluşturma: Ağ oluşturmanın teşvik edilmesi, etki ekosistemi içinde farklı aktörlerin bir araya gelmesini amaçlamaktadır. Bu ağ oluşturma, iletişimi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bilgi ve kaynak paylaşımı için fırsatlar yaratacaktır.
 • Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sermaye Uyumlandırma: Çalışma grubu, sermaye akışlarını etki odaklı yatırımlara yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Farklı paydaşları bir araya getirerek, acil sosyal ve çevresel sorunları ele alan ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunan yatırımları tetiklemeyi hedeflemektedir.

Partnerler:

 • Girişimler: Pozitif değişim yaratmaya odaklı sosyal girişimler, etki odaklı start-up’lar ve olumlu etki yaratmayı taahhüt eden kuruluşlar.
 • Girişim Sermayedarları: Finansal getirilerle birlikte toplumsal ve çevresel etki odaklı işlere destek veren yatırımcılar ve girişim sermayedarları.
 • Portföy Yönetim Şirketleri: Yatırım portföylerini yöneten, stratejilerine etki düşüncelerini entegre eden kuruluşlar.
 • Kamu Kurumları: Finansal getirilerle birlikte çevresel ve toplumsal pozitif etki oluşturmayı hedefleyen yatırımlar için kamu kurumları ile işbirliği yaparak elverişli hukuki çerçevelerin sağlanması.
 • Akademi: Entelektüel sermaye katkısı sağlayan ve etki alanında inovasyonu teşvik eden eğitim ve araştırma kurumları.

Faaliyetler:

 • Sektörlerarası İşbirliği Kolaylaştırma: Çalışma grubu, düzenli forumlar düzenleyerek yapıcı sektörlerarası işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu forumlar, derinlemesine tartışmalar, bilgi paylaşımı ve etki ekosistemi içinde işbirliği olanaklarını keşfetmek için bir platform sağlayacaktır.
 • Bilgi Paylaşımı Atölyeleri: Grup, katılımcılar arasında bilgi alışverişini teşvik etmek amacıyla atölyeler düzenleyecektir. Bu atölyeler, belirli konulara derinlemesine inmeyi, en iyi uygulamaları paylaşmayı ve etki odaklı girişimlerdeki karmaşıklıkları daha iyi anlamayı amaçlamaktadır.
 • Fikir Geliştirme ve Ağ Oluşturma Etkinlikleri: Ağ oluşturma etkinlikleri, bağlantılar ve fikir oluşturmayı teşvik etmek amacıyla düzenlenecektir. Bu buluşmalar, katılımcıların anlamlı konuşmalar yapmalarını, yenilikçi fikirleri paylaşmalarını ve potansiyel sinerjileri keşfetmelerini sağlamak için uygun bir ortam sağlayacaktır.
 • İşbirlikleri ve Yatırımların Keşfi: Çalışma grubu, potansiyel işbirliklerini ve yatırımları keşfetmeye yönelik aktif olarak tartışmalar ve girişimleri kolaylaştıracaktır. Katılımcıların belirli projelerde bağlantı kurmalarına olanak tanıyarak, grup sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu etkili girişimleri hızlandırmayı amaçlamaktadır.

Çeşitli paydaşların bir araya geldiği dinamik bir ekosistem oluşturarak, Etki Sermayesi Çalışma Grubu, etki yatırımlarının geleceğini şekillendirmede kilit bir rol oynamayı hedeflemektedir.