Çalışma Grubu Formu

Değerli paydaşlarımız, formu aktif çalışmaları desteklerken fikir alışverişi ile hayata geçirebileceğimiz projeleri genişletmek amacıyla paylaşmaktayız. Bu formda belirtilen bilgiler kapsamında; seçtiğiniz çalışma grubu ve proje fikriniz ile bizlere geri dönüş yapmanızı beklemekteyiz.
Katılım Sağlanmak İstenen Çalışma Grupları

Proje Bölümü

Üye Kurumun, Çalışma Grupları Kapsamında Önerdiği Her Bir Projeden Sorumlu Olacak

Önerilen Proje İçin

EYDK İçerisinden ve/veya Geniş Ekosistemden Önerilen Partnerlerin Her Biri İçin,