Başkanın Mesajı

Sayın üyelerimiz,

Yatırım dünyasında Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile beraber bir paradigma değişikliği yaşanıyor. Bu bağlamda, etki yatırımının finansal karlılık ile beraber pozitif ve ölçülebilir sosyal ve/ya çevresel etki yaratmaya odaklanması ile beraber her geçen gün öneminin arttığına şahit oluyoruz.

Dünyada hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde uygulanan etki yatırımı, sosyal ve çevresel boyutları çözüm bekleyen sayısız alanda kendine yer buluyor. Zira etki yatırımları, sürdürülebilir kalkınmayı geleneksel iş yapış yöntemlerine bir ek olarak görmektense, yepyeni bir yaklaşımla merkezine alarak ilerliyor. Etki yatırımı alanında hızla artan küresel talebi Türkiye’ye çekebilmek ve milli sermayeyi de bu alana yönlendirebilmek için nitelikli iş fikirlerinin her aşamada desteklenmesi büyük önem kazanıyor.

Geleceğin odak noktası olan etki yatırımı, küresel yatırım piyasalarında 1 trilyon dolar değerinde pazara ulaşmış durumda. Türkiye’nin küresel etki yatırımı potansiyelinden faydalanmak için bu alanda var olabilmesi büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda kurulan Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) Türkiye’de etki yatırımının ana akım bir yatırım modeli olmasını ve geniş kitlelere yayılmasına öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

Sektörlerinin önde gelen 30 anahtar kurumun bir araya gelmesi ile kurulan EYDK gücünü, jeopolitik, sosyal ve ekonomik alanlarda köprü görevi üstlenen, yetkin insan sermayesi ve girişimci ruhuyla öne çıkan Türkiye’den alıyor. Bu güç ile sürdürülebilir ve bütünleştirici değer üretmek üzere yola çıkıyor. 

Kapımız, bu alanda kapasite geliştirmek isteyen tüm paydaşlarımıza açıktır. Bu uzun yolda EYDK, Türkiye’de etki yatırımlarının gelişmesini destekleyecek bir platform görevi görecek. Bu doğrultuda EYDK, etki yatırımını düzenleyici bir sistemin geliştirilmesini, şeffaf, kapsayıcı ve aktif bir ekosistem oluşturulmasını, farkındalık ve yetkinlik sağlanmasını,  etki ölçümü ve yönetimi alanlarında ulusal bir çerçeve oluşturulmasını hedeflemektedir.

EYDK, tüm üyeleriyle ve giderek genişleyecek paydaş tabanıyla etki yatırımının yaygınlaşması için gerekli desteği sağlamaya hazır.

Sevgi ve saygılarımla,

Şafak Müderrisgil
Başkan